Op Palmzondag vieren we de intocht van Jezus in Jeruzalem en we lezen ook het lijdensverhaal als begin van de Goede Week waarin we het lijden en sterven van onze Heer herdenken.

Ontvang via je parochie een palmtakje om thuis achter alle kruisbeelden te bevestigen, als eerbetoon voor Jezus.

1. Maak een palmpaasstok (zie onder).
2. Lees het evangelie van Palmzondag jaar A  (2023) /  jaar B (2024) / jaar C (2025) met rolverdeling en de uitleg van het evangelie jaar A (2023)/  jaar B (2024)/ jaar C  (2025) of lees dit verhaal uit de kinderbijbel.
3. Zing met elkaar een lied en/of houd een palmtakjes processie (beschrijving zie onder) met je zelfgemaakte palmpaasstok.
4. Bid samen voor je buren, familie, parochie,..
5. Verwerking: maak een knutsel, kijktafel .. zie onderstaande ideeën.

6. Vier de H. Mis.  Voor de viering met kinderen kunt u gebruik maken van het boekje ‘Palmzondag gezinsviering’ (om zelf te printen).

Palmpaasstok en palmtakjes

Maak met de kinderen een Palmpaasstok

en ontdek met elkaar de betekenis van de attributen. Je vind het in de beschrijving voor het maken van een Palmpaasstok/Palmpaaskruis

Palmtakjes processie thuis

Op of na Palmzondag kun je met je gezin door je huis trekken van kamer naar kamer om de palmtakjes achter de kruisbeelden te bevestigen. Het is een waardevol katholiek gebruik om in iedere kamer van je huis een kruisbeeld te hebben om je te helpen je hart steeds opnieuw op Hem te richten. Je kunt dan in iedere kamer een kort gebed bidden voor diegene die daar werkt/slaapt. Nodig je kinderen uit om de beurt zelf een gebedje uit te spreken. Zing al lopende een lied samen.

Knutselwerkjes voor Palmzondag

Kleurplaat Palmzondag
(illustratrice Laetita Zink)

Knutselwerkje Intocht (VP613)

Knutselwerkje Intocht (VP610)

Beeldmateriaal

Palmpasen met de zandtovenaar

Film van 26 minuten die begint bij de intocht van Jezus in Jeruzalem en loopt tot de verrijzenis. Nederlands gesproken.

Free Bible Images heeft verschillende mooie powerpointpresentaties gemaakt over Palmzondag.