Op Goede Vrijdag herdenken we dat Jezus uit liefde voor ieder van ons vrijwillig zijn leven heeft gegeven op het Kruis. Dit is een dag om samen stil te worden en te vasten.

1. Bid samen de kruisweg, voor teksten voor de kruisweg zie deze aparte pagina. (ook goed te gebruiken in de kerk!)
2. Kijk eventueel een van onderstaande films of lees het passieverhaal met uitleg  van de Goede Vrijdag.
3. Zing samen of luister naar een lied.
4. Gebed Waak een moment in stilte bij het kruis. Gebruik eventueel een afbeelding waar je naar kunt kijken.
5. Verwerking: kleurplatenserie Goede Vrijdag, kleurplaten van Centro Aletti en diverse mooie knutselwerkjes, zie onderaan de pagina.

6. Vieringen om 15.00 uur en in de avond  (eventueel via tv of livestream).

Deze dag kun je ook samen een langere film van Jezus kijken. (Deze vindt u o.a. hier in de webwinkel).

Het is mooi om op Goede Vrijdag de Noveen van de Goddelijke Barmhartigheid te beginnen. Je vindt de tekst hier.

Beeldmateriaal

Bekijk met elkaar de Film ‘op weg naar Pasen’ van 18 minuten waarin ook de 14 kruiswegstaties voorkomen.

Pasen stap voor stap (filmpje van 6:48 minuten)  Els van Egeraat schilderde de staties, sober en ontroerend. Bij elke statie schreef Jack Visker een korte tekst.


Teksten vanaf Goede Vrijdag met mooie platen! Uitgeverij Royal Jongbloed heeft het Paasverhaal uit de Kinderbijbel Herziene Statenvertaling beschikbaar gesteld. Klik hier om deze te downloaden.

Op de site Free Bible Images zie je verschillende beelden in verschillende stijlen (als PPS) over het lijden van Jezus (zie Last week in Jerusalem onder ‘Easter’).

Kinderkruisweg met flanelbord

Handleiding voor gebruik eigen flanelbord, plus een kant en klare powerpointpresentatie.

Knutselwerkjes

De kleurplatenserie ‘Goede vrijdag’ van Laetitia Zink.
Laat de kinderen ook hun eigen gebed opschrijven. Of de dingen opschrijven waar zij spijt van hebben en die zij aan Jezus geven – hun zonden die Hij meenam op het kruis.

Een prachtig digitaal kleurboek van het beroemde mozaïekatelier ‘Centro Aletti’ met kleine gekleurde afbeeldingen van de kruisweg èn dezelfde afbeeldingen in het groot om zelf in te kleuren. Download het hier (NB: Dit bestand mag niet gebruikt worden voor commerciële doeleinden)

Kruisje op heuveltje

> naar alle knutselwerkjes van Samuel Advies voor de Goede Vrijdag

Maak samen met je gezin thuis een mini-kruisweg!
Beschrijving kruiswegstaties maken

Afbeeldingen kruiswegstaties