Evangelie: Johannes 17, 20-26
Thema: Jezus bidt voor de eenheid

 

Zevende zondag van Pasen jaar C - Vertelplaat

Vertel/kleurplaat

Zevende zondag van Pasen jaar C - Doordenkertje

Puzzel

 


Werkje

 

Deze zondag staat tussen de feesten van de Hemelvaart van Jezus (wat we afgelopen donderdag vierden) en de komst van de Heilige Geest met Pinksteren (zondag a.s.). We lezen deze zondag een deel uit het
(hogepriesterlijk) gebed dat Jezus op de avond voor zijn lijden en sterven heeft gebeden. Jezus bidt voor allen die in Hem zullen geloven, dat zij één mogen zijn. Jezus heeft toen dus ook voor ons gebeden.

De tekst is voor kinderen niet makkelijk maar het is wel zinvol er (een deel) uit voor te lezen en te vertellen wanneer Jezus dit mooie gebed gebeden heeft. Jezus laat ons zien hoe belangrijk het is voor elkaar en voor de eenheid te bidden. Stel de kinderen voor deze week speciaal om de Heilige Geest te bidden, dat Hij meer eenheid onder de christenen zal geven. Een eenvoudig gebed kunt u hen meegeven:  Kom, Heilige Geest, maak ons één in uw liefde.

“Ik bid voor hen die door hun woord in Mij geloven,
opdat zij allen één mogen zijn zoals Gij, Vader, in Mij en Ik in U.”

(Johannes 17, 20)

Gebruik hiervoor evt. alvast de bijbelverskaart Pinksteren

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar C kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar C
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.