Evangelie: Matteus 25, 31-46
Thema: Hart hebben voor de minsten

Feest van Christus Koning - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Feest van Christus Koning - Puzzel
Puzzel
Feest van Christus Koning - Werkje
Werkje

Bij de aanduiding van het feest van deze dag: Hoogfeest Christus Koning, denken we wellicht aan een machtige Koning op een troon. Niets is minder waar wanneer we het over Jezus hebben. Vertel de kinderen dat we vandaag dit feest vieren en vraag eerst aan hen wat voor een beeld zij van Jezus als Koning hebben. De kerk geeft ons vandaag dit evangelie over de werken van barmhartigheid.

Jezus is in de eerste plaats een dienende Koning en geeft zelf dat voorbeeld aan zijn volgelingen. Vraag de kinderen daar voorbeelden van te geven (Hij helpt zieke mensen, Hij wast de voeten van zijn leerlingen e.d.). Vertel de kinderen het evangelie. Wanneer Jezus op het einde der tijden zal terugkomen, zal Hij ieder van ons vragen: wat voor daden van liefde heb jij in mijn Naam gedaan? Wanneer heb jij hongerigen te eten gegeven, dorstigen te drinken, vreemdelingen opgenomen en zieken bezocht? Deze vragen kunt u ook aan de kinderen stellen. Wanneer hebben zij iets uit liefde voor een andere mens in nood gedaan? Wat je voor de minste van de mensen hebt gedaan, heb je voor Hem gedaan.

Bekijk met de kinderen de vertelplaat: wat heeft de tekenaar allemaal uitgebeeld? De tekenaar heeft de zes werken van barmhartigheid uit het evangelie mooi weergegeven, het is de moeite waard om samen met de kinderen te zoeken welke voorstelling bij welke tekst hoort. Geef het ook als kleurplaat en laat de kinderen er zelf bij tekenen of schrijven welke kleine daad van liefde voor Jezus zij de komende week kunnen doen. In onze traditie hebben we het over de zeven werken van barmhartigheid, de zevende is er in de middeleeuwen aan toegevoegd tijdens de pestepidemie en luidt: de doden begraven.

“Ik zeg jullie: al wat je gedaan hebt
voor een dezer geringsten van mijn broeders,
heb je voor Mij gedaan.”
(Matteüs 25, 40)

Hier een Bijbelverskaart met een ander vers uit het evangelie van deze dag.

 

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.