Evangelie: Matteus 22, 15-21
Thema: Geef God de eer die Hem toekomt!

 

29e Zondag door het jaar A - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
29e Zondag door het jaar A - Puzzel
Puzzel
29e Zondag door het jaar A - Werkje
Werkje

De vraag die de mensen aan Jezus stellen in dit evangelie is een interessante vraag om eerst aan de kinderen te stellen: zou Jezus het goed vinden wanneer wij geld geven aan de belasting, de regering? Bespreek de antwoorden van de kinderen en vertel vervolgens het evangelie. Jezus laat zien dat Hij midden in de mensheid staat en dat Hij heel goed weet wat God toekomt en wat de ‘keizer’ toekomt.

Wat komt God toe? Onze dankbaarheid voor alle goede gaven en zegeningen die wij van God ontvangen, komt Hem toe. Probeer samen met de kinderen zoveel mogelijk dingen op te schrijven waarvoor je God zou kunnen bedanken en eren. Of laat ieder kind op een klein blaadje tekenen of schrijven waarvoor hij God zou willen bedanken. Draag deze briefjes in een mandje naar het altaar bij de aanbieding van de gaven (offerande).

“Ik ben de Heer,
en niemand anders!
Buiten Mij is er geen God.”

(Jesaja 45, 5)