Evangelie: Marcus 16, 15-20
Thema: Jezus gaat weer naar de Vader

 

Hemelvaart jaar B - kleur- en Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Hemelvaartdag jaar B - Doordenkertje
Doordenkertje
Werkje Hemelvaart VP663
Werkje

Het evangelie vertelt over Jezus’ Hemelvaart en hoe Hij zijn leerlingen erop uitzendt om de Blijde Boodschap te gaan verkondigen. In de eerste lezing van deze zondag vertelt Lucas in de Handelingen van de Apostelen over de Hemelvaart van Jezus (zie Handelingen 1, 1-11). Het kan helpen om deze vooraf voor jezelf te lezen als voorbereiding.

Wij kunnen Jezus niet zien zoals zijn apostelen dat konden. Maar wij mogen leven vanuit deze belofte dat Jezus altijd bij ons is. Wanneer Jezus naar zijn Vader in de Hemel gaat belooft Hij: “Ik ben met jullie tot aan de voleinding van de wereld”. En geeft Hij alle vrienden een opdracht: “Ga erop uit en vertel iedereen wat je van Mij hebt geleerd.” Doordat veel mensen dit hebben gedaan, weet jij nu ook van Jezus en Zijn Vader. Vertel ook door dat God niemand in de steek laat!

Kopieer de illustratie van deze zondag (eventueel op groter formaat). Laat de kinderen dit samen inkleuren en watjes op de wolken plakken. Je zou in de wolk van de tekening kunnen schrijven: Jezus blijft ook altijd bij jou. In de Bijbel is een wolk altijd een teken van Gods bijzondere Aanwezigheid.

Geef de kinderen ook een (vereenvoudigd) gebed om de heilige Geest (zie onder).

Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Deze Jezus die van jullie is weggenomen naar de hemel,
zal op dezelfde wijze wederkeren als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.
(Handelingen 1, 11)

Kijk hier voor een Bijbelverskaart van bovenstaande tekst (ook als kleurplaat te gebruiken)

Pinksternoveen
Vanaf Hemelvaart bidt de kerk, zoals de eerste apostelen dat samen met Maria deden, dagelijks om de komst van de Heilige Geest (Pinksternoveen). Gedurende negen dagen bidden we om een nieuw liefdesvuur.


Werkje Pinksternoveen

Pinksternoveen tekst

Hieronder vindt u de tekst van het gebed om de Heilige Geest. Het is mooi om hier kaartjes van te maken en aan de kinderen mee te geven.

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen. En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen.
Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus, onze Heer. Amen.

Of voor de jongere kinderen een vereenvoudigde versie:

Heilige Geest, die vuur en liefde is, kom in ons hart.
Maak ons vurig en sterk in onze liefde voor God en de mensen.
God, geef ons uw Geest, dan zal alles weer nieuw worden.
Dan zal de wereld er heel anders gaan uitzien: vrij van het kwaad en vol van het goede.
God, geef dat wij door de Heilige Geest de echte wijsheid mogen ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar B kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar B
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.