Evangelie: Lukas 24, 46-53
Thema: Jezus op weg naar de Vader

 

 

Vertel/kleurplaat Werkje Hemelvaart jaar C - doordenkertje
Puzzel

Vraag de kinderen welk groot feest we 40 dagen geleden hebben gevierd (Pasen). Wie kent nog een van de verhalen over de verrijzenis van Jezus en hoe Hij zich op verschillende momenten aan zijn leerlingen liet zien? Welk hoogfeest vieren we vandaag? Welk hoogfeest vieren we volgende week zondag? (Pinksteren) Gedurende veertig dagen na zijn opstanding heeft Jezus zichzelf op verschillende manieren getoond opdat de leerlingen echt zouden geloven dat Hij werkelijk is verrezen en leeft.

Vandaag in het evangelie lezen we hoe Jezus naar de hemel is gegaan. Besteed ook aandacht aan de woorden: “Blijf dus in de stad, totdat jullie kracht uit de hemel ontvangen hebben.” Jezus voorspelt al de komst van de Heilige Geest maar vraagt zijn leerlingen hierop te wachten. Dit doen ze samen met de moeder van Jezus, Maria. Biddend wachten zij de komst van de Heilige Geest af. Vanaf Hemelvaart bidt de kerk, zoals de eerste apostelen dat samen met Maria deden, de Pinksternoveen. Gedurende negen dagen bidden we om de komst van de heilige Geest. Hieronder vindt u een vereenvoudigde versie van het gebed om de Heilige Geest. Het is mooi om hier kaartjes van te maken en aan de kinderen mee te geven.

Heilige Geest, die vuur en liefde is, kom in ons hart.
Maak ons vurig en sterk in onze liefde voor God en de mensen.
God, geef ons uw Geest, dan zal alles weer nieuw worden.
Dan zal de wereld er heel anders uit gaan zien:
vrij van het kwaad en vol van het goede.
Laat ons bidden: God, geef dat wij door de Heilige Geest
de echte wijsheid mogen ontvangen.
Door Christus Onze Heer.

“Gaat dus en maakt alle volkeren tot mijn leerlingen,
zegt de Heer; Ik ben met u alle dagen tot aan de voleinding der wereld.”
(Mt. 28, 19-20)

Je kunt er ook voor kiezen om het werkje ‘Pinksternoveen‘ met de kinderen te maken/mee te geven.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar C kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar C
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.