Evangelie: Marcus 16, 15-20
Thema: Jezus gaat weer naar de Vader

 

Hemelvaart jaar B - kleur- en Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Hemelvaartdag jaar B - Doordenkertje
Doordenkertje
Hemelvaartsdag - Werkje
Werkje

In de eerste lezing van deze zondag vertelt Lucas in de Handelingen van de Apostelen over de Hemelvaart van Jezus (zie Handelingen 1, 1-11). Het kan bij uw vertelling helpen dat er ook bij te lezen in uw voorbereiding. Vanaf Pasen heeft Jezus zich gedurende 40 dagen regelmatig aan zijn leerlingen laten zien om hen ervan te overtuigen dat Hij waarlijk leeft. Nu gaat Hij terug naar zijn Vader in de hemel en tegelijkertijd belooft Hij: Ik ben met jullie tot aan de voleinding van de wereld. Wij kunnen Jezus niet zien zoals zijn apostelen dat konden. Maar wij mogen leven vanuit deze belofte dat Jezus altijd bij ons is.

Geef de kinderen de tekening als kleurplaat. U zou in de wolk van de tekening kunnen schrijven: Jezus blijft ook altijd bij jou. In de Bijbel is een wolk altijd een teken van Gods bijzondere Aanwezigheid.

Mannen van Galilea, wat staan jullie naar de hemel te kijken?
Deze Jezus die van jullie is weggenomen naar de hemel,
zal op dezelfde wijze wederkeren als jullie Hem naar de hemel hebben zien gaan.
(Handelingen 1, 11)

 

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar B kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar B
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.