Evangelie: Lucas 3,15-16.21-22
Thema: Jij bent Gods geliefde kind

 

Doop van de Heer - jaar C
Vertel/kleurplaat
Doop van de Heer jaar C - Doordenkertje
Doordenkertje

Werkje – Parel in Gods hand

In de meeste van onze huizen zijn de kerstbomen en kerstspullen alweer opgeruimd. Maar de kersttijd in de liturgie wordt pas vandaag afgesloten met het feest van de Doop van de Heer. De komst van Jezus is met Kerstmis geopenbaard aan de herders, daarna (Feest Driekoningen) aan de Wijzen en nu wordt Jezus als Gods Zoon aan vele mensen geopenbaard bij zijn doop. Een stem uit de hemel klinkt en noemt Hem: mijn geliefde Zoon.

Vraag aan de kinderen wie later gedoopt is en er nog iets van weet te herinneren. Ook tegen ieder van jullie heeft God bij je Doop gezegd: Jij bent mijn geliefde kind. Bij Jezus’ Doopsel zien we ook een verwijzing naar de Drie-eenheid. De stem van God de Vader klinkt, de duif staat symbool voor de Heilige Geest en Jezus is Gods Zoon.

Zo kun je de kinderen ook uitleggen dat ieder van ons gedoopt is in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En wanneer we een kruisteken maken, zeggen we ook: in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Als je de kerk binnenkomt, maakt je een kruisteken met wijwater als herinnering aan je Doopsel. Oefen eventueel met de kinderen hoe je een kruisteken eerbiedig maakt.

Toen Jezus na zijn doop in gebed was, geschiedde het dat de hemel openging
en dat de Heilige Geest, in lichamelijke gedaante als een duif,
over Hem neerdaalde
en dat een stem uit de hemel sprak:

Gij zijt mijn Zoon, de Welbeminde,
in U heb Ik mijn behagen gesteld.”

(Lucas 3, 21-22)

Hier vind je afbeeldingen bij het evangelie.

Kijk hier voor meer informatie over de noodzaak van het doopsel voor het heil van iedere mens (CKK nr.1257)

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar C kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar C
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.