Evangelie: Lucas 14,25-33
Thema: Leven is loslaten

 

23e Zondag door het jaar C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
23e Zondag door het jaar C - Puzzel
Puzzel
23e Zondag door het jaar C - Werkje
Werkje

Bespreek met de kinderen wat zij allemaal bezitten. Schrijf alles op een lijst of bord. Help hen te beseffen hoeveel ze eigenlijk bezitten.
Wat bezit een arm kind in bijvoorbeeld Afrika? Wie van jullie zou nu het gelukkigst zijn? Maakt bezit echt gelukkig? Let op dat er niet alleen gezegd wordt dat geld niet gelukkig maakt. Zowel rijke als arme mensen kunnen gelukkig en ongelukkig zijn. Het gaat erom of je hart allereerst gericht is op Jezus of op je bezit.

Jezus gebruikt in dit evangelie sterke taal. Als je Hem echt wil volgen, vraagt dat inspanning om Hem steeds op de eerste plaats te zetten. In sommige (moslim)landen worden christenen uit hun familie verdreven wanneer ze ervoor uitkomen dat ze in Jezus geloven. Wie van jullie wil echt voor Jezus kiezen, ook als dat thuis of op school wel eens moeilijk is?

“Zo kan niemand van jullie mijn leerling zijn,

als hij zich niet losmaakt van alles wat hij bezit.”
(
Lucas 14, 33)

P.S. Vandaag denken we ook aan het feest van Maria Geboorte. Juist zij heeft in haar leven veel van haar eigen plannen en zo moeten leren loslaten.

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag