Evangelie: Matteus 17, 1-9
Thema: Luister naar Jezus

 

2e Zondag Veertigdagentijd jaar A - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Werkje
Werkje
2e Zondag Veertigdagentijd - Doordenkertje
Doordenkertje

Bespreek met de kinderen waar we allemaal naar kunnen luisteren (kijk ook samen naar de vertelplaat). Wanneer kun je goed luisteren en wanneer niet? Heb jij wel eens je oortjes van je smartphone in wanneer je met iemand praat? Kun je dan echt naar die ander luisteren? Hoe kun je naar Jezus luisteren?

Het evangelie vertelt het mooie verhaal van de verheerlijking van Jezus op de berg Thabor. Uit een wolk klinkt dan een Stem (van God) die zegt: Dit is mijn Zoon, van Wie ik veel houd, en die de Goedheid zelf is. Luistert naar Hem. Ook bij Jezus’ Doopsel heeft deze Stem geklonken maar nu staat er uitdrukkelijk bij: luistert naar Hem. In deze tijd op weg naar Pasen worden we uitgenodigd extra aandacht te besteden aan het gebed en de beleving van de sacramenten. Gebed is een dialoog met Jezus, praten met Hem én naar Hem luisteren. Stimuleer de kinderen om iedere dag even stil te worden om je op God te richten en naar Hem te kunnen luisteren. Dit kan ‘s morgens bij het opstaan of ‘s avonds voor het slapengaan of ergens tussendoor. In de stilte kun je God van hart tot hart ontmoeten.

“Vanuit een schitterende wolk
werd de stem van de Vader gehoord:
dit is mijn welbeminde Zoon,
luistert naar Hem.”
(Matteüs 17, 5)

Print deze gebedskubus op stevig papier zodat de kinderen dat thuis kunnen maken en gebruiken om samen te bidden.

Kijk hier voor nog meer knutselwerkjes voor de Veertigdagentijd.