Evangelie: Matteus 3, 1-12
Thema: Wandel in het Licht

 

2e Zondag van de Advent jaar A - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
2e Zondag van de Advent jaar A - Werkje
Werkje
2e Zondag van de Advent jaar A - Doordenkertje
Doordenkertje

Deze zondag zullen veel kinderen vol zijn van Sinterklaas. Besteed daar even aandacht aan en nodig hen dan uit voor de boodschap van het evangelie. Johannes de Doper staat in dit evangelie deze zondag centraal. Johannes de Doper is de wegbereider van Jezus. De tekenaar heeft dit laten zien doordat je in het spiegelbeeld van Johannes in het water Licht ziet in de duisternis.

Jezus is het Licht en de vorm lijkt op de uitgestrekte handen van Jezus op het kruis. Vertel de kinderen kort iets over de wonderlijke geboorte van Johannes (zie Lucas 1). Hoe Zacharias en Elisabet hem nog op hoge leeftijd hebben ontvangen. Johannes nodigt ons uit ruimte te maken voor Jezus, de Komende.

Bespreek met de kinderen hoe zij concreet in hun dagelijks leven meer ruimte voor Jezus kunnen maken. Wat staat er in de weg om naar Jezus te luisteren? Hoe kun je deze week in het Licht wandelen?

“Bereidt de weg van de Heer, maakt zijn paden recht;
en heel de mensheid zal Gods redding zien.”

(Lucas 3, 4.6)

Meer materiaal

Klik hier voor een grote ingekleurde vertelplaat