Evangelie: Johannes 20, 19-31
Thema: Waaraan herken je Hem?

 

2e Zondag van Pasen - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
2e Zondag van Pasen - Doordenkertje
Doordenkertje
2e Zondag van Pasen - Werkje
Werkje

Bespreek met de kinderen hoe je elkaar kunt herkennen wanneer je bijvoorbeeld in de stad een bekende tegenkomt: aan de haren, de jas, de fiets, de auto… Waaraan zou je nu Jezus kunnen herkennen? Vandaag horen we hoe Tomas eerst zeker wil zien en voelen dat de persoon die de andere leerlingen hebben gezien echt Jezus is. Tomas wil Jezus herkennen aan zijn kruiswonden. En hij krijgt die kans acht dagen later. Dan ontmoet hij Jezus en spreekt zijn geloof in Hem uit met de woorden: Mijn Heer en mijn God. Tomas mag zelfs Jezus’ wonden aanraken.

Vind jij het moeilijk om in de verrijzenis te geloven?  Wij kunnen Jezus niet op dezelfde manier aanraken maar wij mogen vertrouwen op de getuigenissen van de leerlingen in de Bijbel die ons vertellen dat Jezus waarlijk is opgestaan en leeft. Zalig wij die niet zien en toch geloven!

Je kunt ook het vlaggetje van deze zondag van de vlaggenslinger Paastijd gebruiken.

“Omdat je Mij gezien hebt, Tomas, geloof je, zegt de Heer;
zalig die niet zien en toch geloofd hebben.”
(Johannes 20, 29)

Deze zondag is het de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

De Poolse zuster Zr. Maria Faustina heeft verteld dat Christus aan haar verschenen was. Hij heeft zich aan haar bekendgemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid. Aan haar heeft Hij gevraagd om de tweede Paaszondag voortaan te wijden aan de Goddelijke barmhartigheid. Hij beloofde dat gelovigen die op die dag gaan biechten en te communie gaan, bijzondere genade zullen ontvangen. De H.Paus Johannes Paulus II heeft in het Jubeljaar 2000 de 2e zondag van Pasen officieel uitgeroepen tot de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Het bijzondere is dat hijzelf op de vooravond van deze zondag in 2005 is overleden.

In een van de visioenen heeft Jezus aan Zr Faustina aanwijzingen gegeven voor een speciale afbeelding van Hem. Twee verschillende schilders hebben dit geschilderd. Zij schilderden de verrezen Christus uit wiens hart twee stromen vloeien:, een rode en een blauwe. In Faustina’s visioen werd uitgelegd dat de blauwe stroom staat voor water en de rode voor bloed. Het herinnert aan het moment waarop Jezus aan het kruis werd doorstoken door de Romeinse militair. Het bloed staat voor het leven van de zielen en het water voor de reiniging van de zielen zodat zij gerechtvaardigd worden. Bloed en water verwijzen ook naar de sacramenten van de H.Eucharistie en het H.Doopsel.

Kijk hier naar uitleg van de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid en voor het ‘Kroontje van Barmhartigheid‘ (stichting Kinderen bidden voor kinderen)


Vertel/kleurplaat

kleurplaat ©Crafty Little Blessings
 

 

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar B kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar B
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.