Evangelie: Lucas 12, 13-21
Thema: Rijk voor jezelf of bij God?

 

18e Zondag door het jaar C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
18e Zondag door het jaar C - Puzzel
Puzzel
18e Zondag door het jaar C - Werkje
Werkje

Dit evangelie lijkt moeilijk maar er zit een diepere boodschap in die ook kinderen kunnen begrijpen. Neem eerst de tijd om met hen te bepreken wat rijkdom is; wie denkt dat ze rijk zijn (vergeleken met de arme mensen in bijv. Ethiopië zijn de meesten van ons hier rijk), wanneer ben je nu rijk bij God en welke rijkdom maakt je uiteindelijk het gelukkigst (probeer uit te leggen dat vooral de combinatie rijkdom en hebzucht ongelukkig maakt, er zijn ook rijke mensen die gelukkig zijn omdat ze bereid zijn hun rijkdom met anderen te delen).

Vertel dan het evangelie zo letterlijk mogelijk. Welke boodschap zou Jezus hiermee aan ons willen meegeven? Maak eventueel op een bord twee kolommen waar u bij schrijft: rijk zijn bij God en rijk zijn voor zichzelf. Laat kinderen voorbeelden verzinnen uit hun eigen leven voor de twee soorten rijkdom. De tweede lezing van deze zondag (Kol. 3, 1-5. 9-11) zegt het zo:”Zoek wat boven is…zint op het hemelse…je leven is met Christus verborgen in God. Christus is je leven.”

“Pas op en wacht u voor alle hebzucht!
Want geen enkel bezit, al is dit nog zo overvloedig,
kan uw leven veilig stellen.”(Lucas 12, 15)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag