Evangelie: Johannes 20, 19-23
Thema: Kom Heilige Geest

 

Hoogfeest van Pinksteren jaar A - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Hoogfeest van Pinksteren jaar A - Werkje
Werkje
Hoogfeest van Pinksteren jaar A - Doordenkertje
Doordenkertje

Vandaag sluiten we op de vijftigste dag na Pasen, de paastijd af met het Pinksterfeest. Bij het kruisteken zeggen we In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De heilige Geest is de Helper die Jezus na zijn Hemelvaart gezonden heeft om zijn leerlingen te helpen. Ook wij mogen om de hulp en kracht van die Heilige Geest bidden. In het evangelie van deze zondag vinden we het verhaal van een van de verschijningen van Jezus na zijn verrijzenis uit de dood. Jezus blaast over de apostelen en zegt: Ontvangt de heilige Geest…

In de eerste lezing uit de Handelingen van de apostelen (Handelingen 2, 1-11) vinden we het verhaal van het Pinksterfeest. De apostelen en de vrouwen (ook Maria) zijn sinds de Hemelvaart van Jezus in de bovenzaal om samen te bidden. Dan ontvangen zij plotseling de kracht van de heilige Geest die zich openbaart door een hevige wind en tongen van vuur. Eindelijk durven zij naar buiten te gaan om Jezus te gaan verkondigen. Na die eerste krachtige verkondiging van Petrus zijn velen zo diep geraakt dat die dag 3000 mensen zich laten dopen (!) Laten wij ons ook openstellen voor deze kracht van de heilige Geest om in alle vrijmoedigheid de Blijde Boodschap van Jezus Christus uit te dragen.

“Plotseling kwam uit de hemel een gedruis
alsof er een hevige wind opstak
daar waar zij gezeten waren:
en zij werden vervuld van de Heilige Geest
en spraken van Gods grote daden.

(Handelingen 2, 2.4)

Kijk hier voor (digitale) vertelplaten