Evangelie: Marcus 12, 28b-34
Thema: Het gaat om de Liefde

 

31e Zondag door het jaar B - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
31e Zondag door het jaar B - Puzzel
Puzzel
31e Zondag door het jaar B - Werkje
Werkje

Deze zondag een mooi evangelie met de kern van ons geloof. Waar gaat het om in het leven? God liefhebben en onze naaste. Maar wat is liefde? Vraag aan de kinderen waar ze allemaal aan denken bij het woord ‘liefde’. Schrijf dat op een bord, flipover of groot vel. Lees daarna samen het evangelie van deze dag. Het kruis laat heel mooi zien wat liefde is: de verticale balk wijst naar God, eerst Hem liefhebben zoals Jezus ons heeft voorgeleefd. De horizontale balk ‘omarmt’ als het ware de wereld, de mensen liefhebben. Op het snijpunt van de twee balken is het hart van Jezus. In verbondenheid met zijn liefhebbend hart, kunnen ook wij meer en meer God en de naaste liefhebben. Maak zelf van karton een kruis om dit te laten zien.

Bespreek ook met de kinderen hoe ze in de praktijk van iedere dag God en de naaste kunnen liefhebben. Laat hen zelf voorbeelden geven en ook op het werkje invullen.

“Het eerste is: hoor, Israël! De Heer onze God is de enige Heer.
Je zult de Heer, je God liefhebben met geheel je hart, geheel je ziel,
geheel je verstand en geheel je kracht.
Het tweede is: je zult je naaste beminnen als jezelf.”

(Marcus 12, 29-31)

 

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar B kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar B
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.