Evangelie: Lucas 6, 39-45
Thema: Kijk eerst goed naar jezelf!

 


Vertel/kleurplaat

Puzzel

Werkje

Deze zondag een stukje evangelie over hoe we in ons leven kunnen laten zien dat we bij Jezus horen. Bespreek eerst met de kinderen wie er wel eens een appel (noten/peren) boom heeft gezien. Stel de boom is ziek, komen er dan nog mooie vruchten aan? Alleen een gezonde boom kan goede appels geven. Zo gaat het ook bij ons: als we alleen bij anderen zien wat zij verkeerd doen, dan oordelen wij en dat maakt ons ‘ziek’. Jezus vraagt ons in eigen hart te kijken waar we tekortschieten in de liefde. In plaats van roddelen over anderen kunnen we ons beter inzetten om het goede, de liefde aan hen te geven.

“Een goed mens brengt het goede te voorschijn
uit de schat van goedheid in zijn hart.”

(Lucas 6, 45 )

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

 

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag