Evangelie: Lucas 1,1-4;4 14-21
Thema: Gods beloften worden waar

 

3e Zondag door het jaar C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
3e Zondag door het jaar C - Werkje
Werkje
3e Zondag door het jaar C - Puzzel 1
Puzzel 1

Na Kerstmis hebben we eerst de Doop van Jezus gevierd (zondag 13 januari).  Vorige week lazen we uit het Johannes evangelie hoe Jezus’ eerste openbare optreden tijdens de bruiloft te Kana plaatsvindt. Herhaal dit even kort met de kinderen om hen het grotere geheel te laten zien. In het C-jaar lezen we op de meeste zondagen uit het evangelie van Lucas.  Lucas legt een ander accent en vertelt dat Jezus na zijn verblijf in de woestijn terug is gegaan naar Galilea en ook naar Nazaret, waar Hij is opgegroeid. Mensen kennen Hem daar als (de zoon van) de timmerman, de zoon van Jozef. Nu treedt Hij op als leraar en leest zelfs uit de boekrol Jesaja voor in de synagoge. De tekst van de profeet Jesaja heeft op de Messias, op Jezus Christus betrekking (Christus is het Griekse woord, Messias het Hebreeuws en het betekent: de Gezalfde). Christus is degene die door de Heer gezalfd is om aan armen de blijde boodschap te brengen. Jesaja heeft deze woorden 700 jaar vóór Christus opgeschreven en nu leest de Heer ze zelf voor en verklaart dat Gods Woorden ‘thans in vervulling zijn gegaan.’ Gods beloften worden waar.

Na zijn doop is Jezus naar de woestijn gegaan om 40 dagen alleen te zijn en veel te kunnen bidden. Na deze tijd van innerlijke stilte en kracht, begint Jezus zijn openbare leven. Vanaf dat moment gaat Hij in het openbaar de liefde van God zijn Vader verkondigen en worden zijn woorden bevestigd door de tekenen die Hij doet ,zoals bijvoorbeeld zieken genezen. Maak eventueel zelf een eenvoudige boekrol waarop u de kern van de tekst uit Jesaja zet. Maak de kinderen duidelijk dat God in de Bijbel heel veel beloften doet en dat Hij ze altijd waar zal maken. Een van de belangrijkste beloften is: Ik ben bij je. Daar mogen we op vertrouwen.

“Uw woorden, Heer, zijn geest en leven.
Het woord van de Heer is eerlijk,
het blijft in eeuwigheid waar.”
(Tussenzang, psalm 19)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

Komende week

Op 31 januari vieren we het feest van de H.Don Bosco die zich zo heeft ingezet voor de jeugd in Italie. Kijk hier voor een korte levensbeschrijving.

Op 2 februari vieren we het feest van Maria Lichtmis, ofwel de opdracht van Jezus (als baby) in de tempel, precies 40 dagen na Kerstmis. We vieren nog eens dat Jezus het Licht van de wereld is en daarom wordt op deze dag aan het begin van de Eucharistieviering een processie met alle gelovigen (met brandende kaarsen) gehouden.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag