Evangelie: Johannes 14, 23-29
Thema: Mijn vrede geef ik jullie

 

Zesde zondag van Pasen jaar C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Knutselwerkje AW372
Knutselwerkje
Zesde zondag van Pasen jaar C - Doordenkertje
Doordenkertje

De vorige week hebben we gesproken over de liefde, vandaag over de vrede. Bespreek met de kinderen wat ‘vrede’ voor hen betekent. Heb je nu vrede in je hart? Wanneer heb je geen vrede in je hart? Mensen die dichtbij Jezus leven, kunnen zelfs vrede in hun hart ervaren wanneer ze bijv. in de gevangenis zitten of ziek in bed liggen.

Vrede is een gave die de Heilige Geest je geeft. In dit evangelie zegt Jezus dat wij ook de Heilige Geest zullen ontvangen. De Heilige Geest is de Helper die ons zal helpen te leven naar Jezus’ woord. Wanneer vieren we de komst van de Heilige Geest? (met Pinksteren).

Nodig de kinderen uit als ze terug zijn in de kerk om eens extra te bidden dat de Heilige Geest hun hart mag vervullen met Gods liefde en vrede.

“Vrede laat ik jullie na,
mijn vrede geef ik jullie.
Niet zoals de weereld die geeft, geef ik hem jullie.
Laat je hart niet verontrust of kleinmoedig worden.”
(Johannes 14, 27)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

Meer materiaal

 

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag