Evangelie: Matteüs 10, 26-33
Thema: Wees niet bang, Ik ben bij je

 

12e Zondag door het jaar A - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
12e Zondag door het jaar A - Werkje
Werkje

Een prachtig en bemoedigend evangelie deze zondag! Ieder kind is wel eens ergens bang voor. Vraag hen waar ze wel eens bang voor zijn en schrijf dat op een vel papier. Neem ieder kind serieus in wat hij/zij vertelt en zorg dat andere kinderen dat ook doen. Vertel dan wat Jezus vandaag in het evangelie zegt. Drie keer staat er “Wees niet bang” (ofwel Wees niet bevreesd). Je bent zoveel waard voor God de Vader dat Hij je door en door kent en bij je is. Plak grote letters van de woorden “Wees niet bang” over alles heen waar de kinderen bang voor zijn. Laat de vertelplaat zien en vraag na uw vertelling wat de tekenaar allemaal in zijn tekening verwerkt heeft en waarom.

“Wees dus niet bevreesd;
jullie zijn toch meer waard
dan een zwerm mussen.”
(Matteüs 10, 31)