Evangelie: Lucas 6, 27-38
Thema: Gods liefde is grenzeloos... en die van ons?

 


Vertel/kleurplaat

Puzzel

Werkje

Vertel/kleurplaat 2

Vraag de kinderen eerst: Wat doe jij als iemand je uitscheldt? Ga je terug schelden? Wat denk je dat Jezus zou doen? Wat gebeurt er als je terug gaat schelden? Meestal wordt dan alleen maar erger…

In de eerste lezing van deze zondag staat het spannende verhaal over David die de kans krijgt om Saul zijn vijand te doden maar dat toch niet doet. Dit verhaal is een mooie illustratie van de boodschap van het evangelie. Vertel dat eerst aan de kinderen en ga dan in op het evangelie.

De liefde die Jezus ons vraagt te hebben voor onze medemensen gaat veel verder dan alleen maar aardig doen tegen anderen. Jezus roept ons op een groot hart te tonen (barmhartig te zijn) voor iedereen, ook (juist!) mensen die we als onze vijanden zien. Dat is een radicale liefde en die kan alleen Jezus ons geven.

“Heb je vijanden lief, doe goed aan wie je haten,
zegent hen die je vervloeken
en bidt voor hen die je mishandelen”
(Lucas 6, 27-28)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

 

 

 

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag