Evangelie: Johannes 20, 19-31
Thema: Tastend geloven

Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

Tweede zondag van Pasen jaar C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Werkje - Ongelovige Thomas
Werkje
Tweede Zondag van Pasen - Jaar C
Doordenkertje

Deze zondag na Pasen wordt ook wel Beloken Pasen genoemd en Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. De figuur van de apostel Tomas staat centraal die eerst niet in de Verrijzenis van Jezus kan geloven en uiteindelijk bij het zien van de Verrezen Heer zijn geloof belijdt.

Bespreek met de kinderen: Stel je eens voor dat je vrienden helemaal opgewonden naar je toekomen en vertellen dat ze Jezus hebben gezien. Hoe zou jij dan reageren?

Tomas, één van de 12 apostelen, is intens verdrietig dat zijn grote vriend Jezus aan het kruis is gestorven en is begraven. Wanneer zijn vrienden, de andere apostelen, hem komen vertellen dat Jezus aan hen verschenen is en is opgestaan uit de dood, kan hij het niet geloven. Pas na acht dagen, wanneer Jezus in hun midden komt en aan Tomas zijn gewonde handen laat zien, dan pas komt Tomas tot geloof in de Verrezen Christus.

Ook nu zijn er mensen die niet geloven dat Jezus is verrezen. Het is ook moeilijk om iets te geloven wat je niet kunt bewijzen en begrijpen. Maar het is de kern van ons christelijk geloof: Jezus heeft de dood overwonnen en Hij leeft, ook vandaag voor jou en mij! Daarom kunnen we Hem ontmoeten wanneer we samen bidden en de sacramenten vieren. We ontvangen Hem in het bijzonder in de H.Eucharistie (de H.Communie).

“…opdat jullie geloven dat Jezus de Christus is, de Zoon van God.
Mogen jullie door te geloven, leven in zijn Naam.”

(Johannes 20, 31)

 

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar C kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar C
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.