Evangelie: Lucas 10, 38-42
Thema: Eerst luisteren, dan doen

 

16e Zondag door het jaar C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
16e Zondag door het jaar C - Puzzel
Puzzel
16e Zondag door het jaar C - Werkje
Werkje

Wat mooi om juist in de vakantietijd te horen dat slechts één ding nodig is: luisteren naar Jezus.

Vraag de kinderen wie er goed geluisterd heeft naar het begin van de viering. Wat heeft de priester gezegd? Vaak hebben wij er moeite mee om goed te luisteren. Onze gedachten dwalen snel af of we laten ons door iets of iemand anders afleiden. Vandaag horen we dat Jezus op bezoek komt bij zijn vrienden Lazarus, Marta en Maria. Hij wordt er hartelijk ontvangen. Marta is druk bezig om Jezus te bedienen. Haar zus Maria gaat rustig aan Jezus’ voeten zitten. Luister maar goed naar dit verhaal en wat Jezus ons daarbij als boodschap wil meegeven.

“…wat maak je je bezorgd en druk over veel dingen.
Slechts één ding is nodig.”
(Lucas 10, 41-42)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag