Evangelie: Johannes 15,26-27; 16,12-15
Thema: De Helper komt!

 

Hoogfeest van Pinksteren - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Hoogfeest van Pinksteren - Doordenkertje
Doordenkertje
Molentje Pinksteren

Werkje

Bespreek met de kinderen of ze nog weten wat we met Hemelvaart hebben gevierd. Wat zijn de apostelen gaan doen toen Jezus naar de hemel was gegaan? Ze hebben zich met Maria en de andere vrouwen teruggetrokken in de bovenzaal in Jeruzalem. Jezus had hen gezegd te wachten totdat zij de Helper, de Heilige Geest zouden ontvangen. Biddend bleven ze negen dagen bijeen. Op de vijftigste dag (na Pasen) vieren de Joden het Oogstfeest. Op die dag werden de apostelen vervuld met de Heilige Geest en ze durven naar buiten te treden om Jezus te verkondigen.

Vertel de kinderen vandaag het Pinksterverhaal uit de eerste lezing (Handelingen 2,1-11) De eerste lezing vertelt over de uitstorting van de heilige Geest met Pinksteren. In het evangelie belooft Jezus de Helper te sturen. De eerste woorden die Petrus spreekt na de uitstorting van de heilige Geest, gaan over de verrijzenis van Jezus. Wij worden allemaal opgeroepen om aan de mensen door te geven dat Jezus leeft.
Wie van jullie durft aan andere kinderen uit de buurt of op school over Jezus te vertellen?

Geef  ieder kind een uitgeknipt oranje vlammetje waar hij/zij de naam op kan schrijven. Bevestig deze vlammetjes na de kinderwoorddienst op het kruis. Zet er eventueel ook een wereldbol bij als teken van onze zending over de hele wereld.

Je kunt ook het vlaggetje van deze zondag van de vlaggenslinger gebruiken.

Zendt Gij uw Geest, dan komt er weer leven,
dan maakt Gij uw schepping weer nieuw.
(uit Psalm 103)

Kijk hier voor een Bijbelverskaart met bovenstaande tekst.

Klik hier voor meer knutselwerkjes voor Pinksteren

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar B kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar B
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.