Evangelie: Johannes 20, 19-31
Thema: Geloof in de Levende, ook al zie je Hem niet

 

2e Zondag van Pasen jaar A - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
2e Zondag van Pasen jaar A - Werkje
Werkje
2e Zondag van Pasen jaar A - Doordenkertje
Doordenkertje

Ieder jaar lezen we op de zondag na Pasen het verhaal van de (aanvankelijk) ongelovige Tomas. Hoe herkenbaar is dit verhaal voor ons. Ook wij vinden het vaak moeilijk te geloven in de verrijzenis van Jezus zolang we Hem niet kunnen zien. Tomas wil zelfs zijn vingers in Jezus’ kruiswonden kunnen leggen voordat Hij bereid is te geloven. Wanneer Jezus dan een week later verschijnt en aan Tomas de kans geeft Hem aan te raken, valt Tomas in aanbidding voor Jezus neer en zegt: Mijn Heer en mijn God.
Jezus zegt daarop: Omdat je Mij gezien hebt, geloof je?

Zalig de mensen die niet gezien en toch geloofd hebben. Tot die mensen behoren wij: wij hebben Jezus niet gezien zoals Tomas Hem gezien heeft. Maar wij geloven en vertrouwen de verhalen die in de evangelies staan. Soms zoeken we naar bewijzen voor zijn Verrijzenis. Jezus vraagt ons te geloven in Hem, de Levende. De uitspraken die de tekenaar op de boeken heeft geschreven, zijn twijfels die velen van ons wel eens hebben. De stralende zon en de narcissen verwijzen naar het Nieuwe Leven dat Jezus ons wil geven. Hij zelf is de weg, de waarheid en het Leven. De verrijzenis is de kern van ons christelijk geloof.

“Alleluia. Omdat je Mij gezien hebt, Tomas, geloof je, zegt de Heer;
zalig die niet zien en toch geloofd hebben.”

(Johannes 20, 19-31)

Kijk hier voor meer paaswerkjes

Kijk hier voor (digitale) vertelplaten bij dit evangelie

Deze zondag is het de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid

De Poolse zuster Zr. Maria Faustina heeft verteld dat Christus aan haar verschenen was. Hij heeft zich aan haar bekendgemaakt als de Goddelijke Barmhartigheid. Aan haar heeft Hij gevraagd om de tweede Paaszondag voortaan te wijden aan de Goddelijke barmhartigheid. Hij beloofde dat gelovigen die op die dag gaan biechten en te communie gaan, bijzondere genade zullen ontvangen. De H.Paus Johannes Paulus II heeft in het Jubeljaar 2000 de 2e zondag van Pasen officieel uitgeroepen tot de Zondag van de Goddelijke Barmhartigheid. Het bijzondere is dat hijzelf op de vooravond van deze zondag in 2005 is overleden.

In een van de visioenen heeft Jezus aan Zr Faustina aanwijzingen gegeven voor een speciale afbeelding van Hem. Twee verschillende schilders hebben dit geschilderd. Zij schilderden de verrezen Christus uit wiens hart twee stromen vloeien:, een rode en een blauwe. In Faustina’s visioen werd uitgelegd dat de blauwe stroom staat voor water en de rode voor bloed. Het herinnert aan het moment waarop Jezus aan het kruis werd doorstoken door de Romeinse militair. Het bloed staat voor het leven van de zielen en het water voor de reiniging van de zielen zodat zij gerechtvaardigd worden. Bloed en water verwijzen ook naar de sacramenten van de H.Eucharistie en het H.Doopsel.

Kijk hier naar uitleg van de Rozenkrans van de Goddelijke Barmhartigheid en hier voor het ‘Kroontje van Barmhartigheid‘ (stichting Kinderen bidden voor kinderen)


Vertel/kleurplaat

kleurplaat ©Crafty Little Blessings
 

 

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.