Evangelie: Matteus 5, 17-37
Thema: Wees echt in de liefde

 

6e Zondag door het jaar A - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
6e Zondag door het jaar A - Puzzel
Puzzel
6e Zondag door het jaar A - Werkje
Werkje

Een moeilijk evangelie maar er is voor de kinderen zeker een boodschap uit te halen. Betrek ook het alleluia vers erbij: Ik ben het licht van de wereld, zegt de Heer. Wie Mij volgt zal het levenslicht bezitten. Bespreek met de kinderen wanneer ze tegen iemand ‘ja’ zeggen en het toch niet doen. Bijvoorbeeld wanneer je moeder vraagt of je je tas wil opruimen en je zegt ‘ja’ maar je doet het niet omdat je er geen zin in hebt en liever achter de computer blijft…

Jezus vraagt ons echt en oprecht te zijn in de liefde. Niet om regeltjes te volgen maar om anderen het licht van Jezus van harte te laten zien. Dan doodt je niet, wordt je niet onredelijk kwaad, vloek je niet…
Als je een vriend van Jezus wil zijn, probeer je vanuit je hart te leven in liefdevolle trouw en rechtvaardigheid.

Dit evangelie is een goede aanleiding om met de kinderen een keer samen te spreken over de Tien geboden en daarbij dit werkje te maken. Hier in de catechismus vindt u de letterlijke teksten.

“Maar jullie ‘ja’ moet ‘ja’ zijn
en jullie ‘nee’ moet ‘nee’ zijn…”

(Matteüs 5, 37)