Evangelie: Marcus 8, 27-35
Thema: Wie is Jezus voor jou?

 

24e Zondag door het jaar B - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
24e Zondag door het jaar B - Puzzel
Puzzel
dhjb24 werkje
Werkje

Een mooi evangelie om samen te bespreken wie Jezus nu eigenlijk voor je is. Bespreek eerst met de kinderen wat hun namen zijn. Van wie ben je een vriend, een familielid, een buur? We geven elkaar namen (zoals bijvoorbeeld ‘lieverd’) die uitdrukken wat die ander voor ons betekent. Vraag de kinderen wat voor namen ze allemaal voor Jezus kunnen bedenken. Schrijf deze namen eventueel op een bord of groot vel papier. Laat dan de vertelplaat zien en vraag of ze weten wat alle symbolen met Jezus te maken hebben . De vis is een oeroud symbool voor Christus en werd vroeger als geheimtaal gebruikt, de Griekse letters Chi (X) en Ron (P) zijn de eerste letters van Christus Koning, de kribbe, het hart en het kruis spreken voor zich, de cirkel met de driehoek verwijst naar de Drie-eenheid van Vader, Zoon en heilige Geest, het anker staat voor de hoop die Christus geeft, de ster is de Davidsster: Jezus, Zoon van David en de ‘punt’onderaan het vraagteken verwijst naar het open graf van de Verrezen Christus. Vertel dan het evangelie waar Petrus belijdt dat Jezus de Christus is, de Gezalfde, de Messias. Jezus voorspelt dan dat Hij eerst zal moeten lijden maar geeft de hoop dat Hij na drie dagen zal verrijzen. Petrus snapt dat niet. Petrus wil niet dat Jezus zal lijden. Dan zegt Jezus dat lijden (het kruis) bij het leven hoort.

Bespreek met de kinderen wat voor hen persoonlijk moeilijk (lijden/een kruis) is. Wie is Jezus voor jou? Hij wil je Vriend, je Helper, je Trooster zijn die er altijd voor jou is, ook in de moeilijke en verdrietige momenten. Wanneer je zo weer terug in  de kerk bent, vraag dan Jezus jou speciaal te helpen bij … (iets moeilijks).

Maar jullie, wie zeggen jullie dat Ik ben?
…U bent de Christus!
(Marcus 8, 29)

 

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar B kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar B
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.