Evangelie: Matteus 11, 2-11
Thema: Weest blij, Hij is nabij!

 

3e Zondag van de Advent jaar A - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
3e Zondag van de Advent jaar A - werkje
Werkje
3e Zondag van de Advent jaar A - Doordenkertje
Doordenkertje

Deze zondag staat in het teken van de vreugde (Gaudete=Verheug je). Het kerstfeest komt naderbij. Op de adventskrans branden al drie van de vier kaarsen. De openingstekst van de liturgie begint met: Verheug je in de Heer te allen tijd. De eerste lezing uit de profeet Jesaja vertelt ons ook een blijde boodschap: Zegt tot allen die de moed verloren hebben: Vat moed en vreest niet; onze God komt: Hij zal ons redden.(zie Jesaja 35, 1-6a.10).

Vorige zondag hoorden we over het optreden van Johannes de Doper. Nu zit Johannes de Doper in de gevangenis omdat hij koning Herodes had gezegd dat hij zich niet de vrouw van zijn broer mocht toe eigenen. Johannes hoort daar van zijn leerlingen hoe Jezus de Blijde Boodschap verkondigt en zieken geneest. Vraag aan de kinderen waarom wij de Boodschap van Jezus de Blijde Boodschap noemen. En wat betekent dat voor jou zelf in je dagelijks leven? Hoe kun jij de vreugde van deze zondag aan anderen doorgeven?

“Verheug je in de Heer te allen tijde…
Je vriendelijkheid moet bij alle mensen bekend zijn.
De Heer is nabij.”
(Fil. 4, 4)