Evangelie: Johannes 1, 35-42
Thema: Kom en zie wie Jezus is

 

2e Zondag door het jaar B - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
2e Zondag door het jaar B - Puzzel
Puzzel
2e Zondag door het jaar B - Werkje
werkje

Afgelopen zondag is met het feest van de Doop van de Heer in de liturgie de Kersttijd afgesloten. Nu zitten we in de gewone tijd door het jaar tot Aswoensdag ( 17 februari a.s). Dan begint de Veertigdagentijd. De week tussen de doop van Jezus en de zondag erna is de eerste week van de tijd door het jaar. Deze zondag is dan de 2e zondag door het jaar. In het B-jaar (behalve deze zondag) lezen we op de gewone zondagen steeds een stukje uit het Marcus evangelie over het openbare leven van Jezus.

Vraag eerst aan de kinderen wie voor ieder van hen Jezus is. Laat eventueel verschillende afbeeldingen van Jezus zien (Jezus als de Goede Herder, Jezus als baby, Jezus op het kruis e.d.) Schrijf dan op een bord deze verschillende namen van Jezus op. Vertel of lees dan (in rollenspel) het evangelie. Johannes noemt Jezus ‘het Lam Gods’. Wanneer gebruiken we deze naam voor Jezus in de Eucharistieviering? Als we na de vredeswens samen bidden: Lam Gods, dat wegneemt de zonden der wereld, ontferm U over ons. Jezus wordt als een Lam geofferd wanneer Hij zijn leven geeft op het kruis. Welke namen voor Jezus horen we nog meer in dit evangelie? (Rabbi, Meester, Messias, Gezalfde). Schrijf deze namen van Jezus ook erbij. Hoe heeft de tekenaar ons Jezus willen laten zien? (teken van het kruis)

Hoe zou jij Jezus willen tekenen?

“Spreek, Heer, uw dienaar luistert;
Gij hebt woorden van eeuwig leven.”
(1 Sam. 3,9; Joh.6, 69b)

 

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar B kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar B
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.