Evangelie: Lucas 17, 11-19
Thema: Wees dankbaar!

 

28e Zondag door het jaar C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
28e Zondag door het jaar C - Puzzel
Puzzel
28e Zondag door het jaar C - Werkje
Werkje

Het evangelie van deze zondag is een prachtig beeldend verhaal dat uitnodigt na te denken over het thema dankbaarheid. Hoe vaak tonen wij God en onze medemensen dat we dankbaar zijn?

Met een kleine groep kinderen kunt u ook het volgende spelletje doen: wie kan in 30 seconden zoveel mogelijk dingen opnoemen waarvoor je God zou kunnen bedanken?

Of geef ieder kind een mooi klein stukje papier om voor God een dankgebedje te tekenen of schrijven. Eucharistie betekent ‘dankzeggen’. Er is zóveel waarvoor we God kunnen bedanken!

Dit evangelie is ook geschikt om rustig voor te lezen uit het Evangelieboek voor kinderen en dan een tiental kinderen vragen om uit te beelden wat u voorleest. Vraag liefst een volwassene om de Jezus rol uit te beelden.

De eerste lezing deze zondag is het prachtige verhaal van de genezing van de Syriër Naäman. Dit is een mooie Bijbeltekst uit het Oude Testament om bij het evangelie te vertellen en daar ook dit werkje bij te doen.

“Een van hen keerde terug toen hij zag dat hij genezen was,
en hij verheerlijkte God met luide stem.
Vol dankbaarheid
viel hij neer voor de voeten van Jezus.”

(Lucas 17, 15-16)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag