Evangelie: Matteus 3, 13-17
Thema: Jij bent mijn geliefd kind

 

Doop van de Heer jaar A - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Doop van de Heer - Werkje
Werkje
Doop van de Heer jaar A - Doordenkertje
Doordenkertje

Met het feest van de Doop van de Heer wordt in de liturgie de kersttijd afgesloten. Daarna begint de gewone tijd door het jaar, de ‘groene’zondagen (naar de kleur van het kazuifel van de priester).

Vraag aan de kinderen wie er als baby gedoopt zijn. Jezus is al 30 jaar wanneer Hij uit Nazareth vertrekt om in de Jordaan gedoopt te worden.  Laat dat ook op een kaart aan de kinderen zien zodat ze weten waar de rivier de Jordaan is. Bij de Doop van Jezus klinkt de stem van God de Vader die zegt: Dit is mijn Zoon, de Man van mijn hart, van wie Ik veel houd. Ook ziet Johannes de Doper de Geest van God als een duif op Jezus neerdalen. Hier zien we iets van het mysterie van de H. Drie-eenheid: Vader, Zoon en H.Geest.

Wanneer wij zelf gedoopt worden, gebeurt dat ook in de Naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En telkens wanneer wij een kruisteken maken, zeggen wij: in de Naam van de Vader, de Zoon en de H.Geest. Leg deze verbanden aan de kinderen uit en help hen een eerbiedig kruisteken te maken. Bij de ingang van de kerk staat (of hangt) een bak met wijwater. De bedoeling is om daarmee een kruisteken te maken wanneer je de kerk binnengaat. Dat water is een herinnering aan ons Doopsel. God de Vader zegt ook tegen ieder van ons persoonlijk: Jij bent mijn geliefd kind, een parel in Gods Hand.

“Dit is mijn Zoon, mijn veelgeliefde,
in Wie ik welbehagen heb.”

(Matteüs 3, 17)

Klik hier voor afbeeldingen bij de vertelling

Kijk hier voor meer informatie over de noodzaak van het doopsel voor het heil van iedere mens (CKK nr.1257)

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.