Evangelie: Johannes 20, 1-9
Thema: Jezus is opgestaan uit de dood!

 

Hoogfeest van Pasen jaar A - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Hoogfeest van Pasen - werkje
Werkje
Hoogfeest van Pasen jaar A - Doordenkertje
Doordenkertje

Na de Veertigdagentijd van inkeer en stilte is het nu tijd het Alleluia weer voluit te laten klinken. De dood is overwonnen, Jezus is verrezen en leeft! De verrijzenis van Jezus is moeilijk uit te leggen maar is wel de kern van ons christelijk geloof. Wij geloven in  Jezus Christus, die Heer is en het leven geeft. Hij is met ziel en lichaam uit de dood opgestaan en leeft, ook nu nog!

Het is mooi om het evangelie eens een keer vanuit Maria Magdalena te vertellen. Verkleed u en speel de verdrietige Maria Magdalena die naar het graf gaat. Al vertellend herhaalt u dan even de belangrijkste gebeurtenissen rond het lijden en sterven van Jezus. Bij het lege graf aangekomen schrikt u enorm en dan rent u terug naar Petrus en Johannes om hen te vertellen: Zij hebben de Heer Jezus uit het graf weggehaald! Nodig twee kinderen uit om de rollen van Petrus en Johannes te spelen. U doet dan uw kleed af en neemt de rol van verteller weer op u. Vertel de rest van het evangelie terwijl de twee kinderen het uitspelen. Zorg wel dat de kernboodschap goed overkomt: Jezus is uit de dood opgestaan en leeft ook nu nog voor ieder van ons.

Kijk ook naar de diepere symboliek van de tekening: het lam verwijst naar Jezus, het Lam Gods. De sleutel met het hart en kruis naar de verzoening die Jezus gebracht heeft door zijn kruisdood, Hij is de weg naar de Vader. De duif verwijst al naar de Heilige Geest die Jezus na zijn verrijzenis zal geven. Het lege graf met op de achtergrond de silhouetten van Petrus en Johannes en de opgaande zon: het nieuwe Leven dat Jezus geeft door zijn Verrijzenis.

“Verrezen ben Ik
-zegt Jezus-
en nog altijd ben Ik bij jullie.
Alleluia

(introitus)

Kijk hier voor meer paaswerkjes

Kijk hier voor digitale vertelplaten bij dit evangelie

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.