Evangelie: Lucas 12,35-40 (kort) / 32-48 (lang)
Thema: Blijf wakker!

 

19e Zondag door het jaar C - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
19e Zondag door het jaar C - Puzzel
Puzzel
19e Zondag door het jaar C - Werkje
Werkje

Midden in de zomervakantie, terwijl we allerlei leuke dingen doen en ‘luieren’ worden we wakker geschud door het evangelie: Houd je lamp brandend. Bespreek met de kinderen hoe het zou zijn wanneer je midden in de nacht de weg naar je huis moet terug vinden met alleen de verlichting van één klein lampje. Dan doe je extra voorzichtig om dat lampje brandend te houden want anders vindt je de weg niet meer in het donker.

Zo roept Jezus ons vandaag op om de lamp van ons geloof brandend te houden want Jezus kan ieder moment komen. Vaak leven we alsof alleen het genot van de dag ertoe doet. Maar als christen wachten we op de komst van Jezus en niemand weet wanneer dat is. Maar op een dag zal Hij je komen halen om voor altijd in zijn Liefde te leven. Het evangelie roept ons op te onderzoeken of we daarvoor klaar zijn. Bespreek met de kinderen hoe je in deze vakantie periode je lamp brandend kunt houden (in contact blijven met God door te bidden, uit de Bijbel te lezen, naar de H.Eucharistie te gaan e.d.).

“Ook jullie moeten klaarstaan,
omdat de Mensenzoon komt op het uur dat jullie het niet verwachten.”
(Lucas 12, 40)

Voor een uitgebreide uitleg van het zondagsevangelie bestel Met kinderen het woord vieren jaar C.

Komende week

Deze week vieren we op 15 augustus het Hoogfeest van Maria ten Hemelopneming. Maria heeft haar hele leven aan God toegewijd en Hij heeft haar met ziel en lichaam in de hemel opgenomen ten tijde van haar overlijden.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag