Evangelie: Matteus 4, 1-11
Thema: Trouw zijn aan God

 

1e Zondag Veertigdagentijd jaar A - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
1e Zondag Veertigdagentijd jaar A - Werkje
Werkje
1e Zondag van de Veertigdagentijd jaar A - Doordenkertje
Doordenkertje

Vraag eerst aan de kinderen of ze weten hoe de tijd heet die we nu beleven (Veertigdagentijd of Vasten). Op welk groot feest bereiden we ons voor? (Pasen, Verrijzenis van de Heer) We worden uitgenodigd in deze tijd extra aandacht te besteden aan het gebed en de liefde tot de naaste.

Vertel de kinderen het evangelie en laat hen dan zoeken in de vertelplaat hoe de tekenaar de verschillende elementen heeft uitgebeeld. Leg uit dat een ander woord voor duivel is: ‘diabolos’, dat is hij die verwarring / verdeeldheid / chaos zaait.

Eerst wil hij dat Jezus als een soort tovenaar stenen in brood verandert. Jezus zegt hem dat de mens ten diepste leeft van het Woord van God en niet van brood alleen. Dan wil de verwarring-zaaier Jezus uitdagen om God zijn Vader op de proef te stellen. Maar Jezus verbiedt dat en gaat er niet op in. Tenslotte wil de duivel Jezus alle macht geven als Hij maar in aanbidding voor de duivel neervalt. Maar Jezus laat zien dat Hij trouw is aan God zijn Vader en Hij zegt: De Heer God zal je aanbidden en Hem alleen dienen.

Een mooie tekst om ons uit te nodigen aan het begin van de Veertigdagentijd erbij stil te staan in hoeverre wij in alle gebieden van ons leven trouw zijn aan God. Bespreek met de kinderen voorbeelden uit hun dagelijks leven die laten zien wanneer zij wel en wanneer ze niet trouw zijn aan God.

“Er staat geschreven:
Niet van brood alleen leeft de mens,
maar van elk woord dat komt uit de mond van God”
(Matteüs 4, 4b)

Op de pagina het Kerkelijk jaar vieren op de Samuel site vind je nog meer informatie en ideeën voor de Veertigdagentijd. Met hier specifieke tips hoe je de zondagen van de Veertigdagentijd met elkaar kunt verbinden.
En kijk op knutselwerkjes veertigdagentijd voor nog meer werkjes voor de Veertigdagentijd.

 

 

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.