Evangelie: Johannes 3, 16-18
Thema: Drie-eenheid van liefde

 

Icoon Andrei Lublev Hoogfeest van de H. Drie-eenheid - Vertelplaat
Kleurplaat
Hoogfeest H. Drie-eenheid - werkje
Werkje
 

Hoogfeest H. Drie-eenheid - Doordenkertje
Doordenkertje

De zondag na Pinksteren vieren we jaarlijks het feest van de heilige Drie-eenheid. Een belangrijk maar moeilijk te begrijpen geloofsgegeven van ons christelijk geloof. In de prefatie van deze zondag wordt het mooi geformuleerd: “Wij belijden dat Gij God zijt, eeuwig, waarachtig en getrouw, Gij drie Personen, even goddelijk voor ons en even groot, o heilige Drie-eenheid, Gij één van hart, één God die wij aanbidden”.

De tekenaar heeft heel mooi het evangelie van deze dag uitgebeeld. Wanneer u het hele gesprek van Jezus met Nicodemus doorleest (vers 1 tot 21), is de betekenis van de tekening duidelijker. God de Vader heeft ons zo intens lief dat Hij zijn Zoon Jezus heeft gegeven. Door zijn kruis geeft Jezus ons nieuw leven. Ieder die in Hem gelooft, zal eeuwig leven.

Een blad van een klavertje drie geeft goed de betekenis van de Drie-eenheid aan. Wij christenen geloven in één God, één liefdes gemeenschap van drie personen en toch één God: eenheid van God de Vader, God de Zoon en God de heilige Geest. Dat belijden we ook wanneer we een kruisteken maken en wanneer we onze geloofsbelijdenis uitspreken. Probeer iets hiervan met de kinderen te bespreken, ook al is het moeilijk uit te leggen. Vertel hen ook dat iedere christen gedoopt wordt in de Naam van de vader, de Zoon en de Heilige Geest. Bespreek ook hoe belangrijk ons kruisteken is en dat we dat eerbiedig doen.

“Zozeer heeft God de wereld liefgehad,
dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven,
opdat al wie in Hem gelooft, niet verloren zal gaan maar eeuwig leven zal hebben.”
(Johannes 3, 16)

Hier is een Bijbelverskaart van bovenstaande tekst om kinderen te helpen deze tekst van buiten te leren en zo in hun hart te bewaren. Er is ook een Bijbelverskaart van de eerste lezing waar zo mooi in staat wie God is.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.