Evangelie: Matteus 28, 16-20
Thema: Jezus gaat naar huis

Hemelvaartsdag jaar A - Vertelplaat
Vertel/kleurplaat
Hemelvaartsdag - Werkje
Werkje
Hemelvaartsdag jaar A - Doordenkertje
Doordenkertje

Vraag aan de kinderen waar zij naartoe gaan als je zegt dat je ‘naar huis’ gaat. Besteed ook aandacht aan die kinderen die vanwege de scheiding van hun ouders twee ‘huizen’ hebben en hoe dat voor hen is. Na Jezus’ dood is Hij gedurende 40 dagen verschenen aan verschillende leerlingen. Nu gaat Hij weer naar huis. Waar zou zijn huis zijn? Zijn huis is het huis van de Vader, de hemel. Jezus gaat weer terug naar de hemel en belooft dat Hij altijd bij ons zal blijven. Ook belooft Hij de Helper, de heilige Geest te zenden die ons zal helpen trouw te blijven aan Jezus.

Ik ben met jullie alle dagen, tot de voltooiing van de wereld.
(Matteüs 28,20)

Pinksternoveen
Vanaf Hemelvaart bidt de kerk, zoals de eerste apostelen dat samen met Maria deden, dagelijks om de komst van de Heilige Geest (Pinksternoveen). Gedurende negen dagen bidden we om een nieuw liefdesvuur.


Werkje Pinksternoveen

Pinksternoveen tekst

Hieronder vindt u de tekst van het gebed om de Heilige Geest. Het is mooi om hier kaartjes van te maken en aan de kinderen mee te geven.

Kom, Heilige Geest,
vervul de harten van Uw gelovigen, en ontsteek in hen het vuur van Uw liefde.
Zend Uw Geest uit, en alles zal worden herschapen. En Gij zult het aanschijn der aarde vernieuwen.
God, Gij hebt de harten van Uw gelovigen door de verlichting van de Heilige Geest onderwezen.
Geef dat wij door dezelfde Heilige Geest de ware wijsheid mogen bezitten
en ons altijd over Zijn vertroosting mogen verblijden. Door Christus, onze Heer. Amen.

Of voor de jongere kinderen een vereenvoudigde versie:

Heilige Geest, die vuur en liefde is, kom in ons hart.
Maak ons vurig en sterk in onze liefde voor God en de mensen.
God, geef ons uw Geest, dan zal alles weer nieuw worden.
Dan zal de wereld er heel anders gaan uitzien: vrij van het kwaad en vol van het goede.
God, geef dat wij door de Heilige Geest de echte wijsheid mogen ontvangen. Door Christus onze Heer. Amen.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.