Evangelie:
Thema:


afbeelding
 

 


kleurplaat

6 juli: H. Maria Goretti
Maagd en martelares (1890-1902)

Dit kind is een inspirerend voorbeeld van standvastig geloof, zuiverheid en liefdevolle vergeving! Maria is geboren in Corinaldo (Italië) op 6 oktober 1890 als oudste van 5 kinderen in een arm boerengezin. Twee keer moeten ze verhuizen omdat haar vader werk zoekt als landarbeider. Ze komen terecht op een landgoed in Le Ferriere waar de werkgever hen ook onderdak biedt.

In een ander gedeelte van hetzelfde huis woont een man met alcohol problemen, met zijn zoon Alessandro. Maria kan niet naar school omdat het werk thuis al haar aandacht opeist. Ze kookt, wast en naait en helpt ook regelmatig de andere familie die daar woont. Zeker vanaf het moment dat haar vader sterft in 1900 geeft ze zich volledig voor de zorg van het huishouden. Haar moeder moet dan het werk van haar man op het land overnemen. Haar moeder leert haar God lief te hebben en op zijn Voorzienigheid te blijven vertrouwen. Ook leert zij aan haar dochter– ook al kan ze niet lezen en schrijven- de catechismus waardoor ze rond haar 11e jaar voor het eerst Jezus in de heilige Communie mag ontvangen. Als kind heeft ze een diep geloof en bidt zo vaak ze kan. De Rozenkrans heeft ze altijd bij de hand.

De buurjongen Alessandro is al bijna 20 jaar en krijgt steeds meer oog voor de ontluikende schoonheid van Maria. Verschillende keren maakt hij (seksuele) toenaderingen tot haar maar dat wijst ze fel af. Op een dag, als de rest van haar familie aan het werk is op het land, benadert hij haar nogmaals om haar aan te randen. Ze verzet zich met kracht om -zoals ze zegt- hen beiden te behoeden voor de zonde van onkuisheid en dat maakt hem zó boos dat hij zijn mes grijpt en haar toetakelt met 14 messteken. Men vindt haar later in een poel van bloed en dan brengen ze haar op een paardenwagen naar het ziekenhuis. Daar zijn de artsen verwonderd dat ze nog leeft en proberen haar te opereren. Ze lijdt vreselijk omdat ze haar niet verdoven. De priester die de laatste sacramenten komt toedienen, vraagt haar of ze Alessandro kan vergeven. Haar laatste woorden voordat ze sterft zijn: “Vanuit mijn hart vergeef ik hem en ik wil dat hij met mij zal zijn in het paradijs.”

Al na haar overlijden, zien mensen haar als een heilige. In 1950 wordt ze heilig verklaard en haar eigen moeder is daarbij aanwezig en zelfs ook haar moordenaar Alessandro!

Alessandro moet na de moord op Maria de gevangenis in voor 30 jaar. Na drie jaar in isolement -vanwege zijn agressieve boze buien- krijgt hij een droom. Maria verschijnt hem in een prachtige tuin vol met allerlei bloemen. Ze schenkt hem één voor één 14 witte lelies, steeds met een glimlach. Die droom raakt Alessandro’s hart en hij komt tot inkeer. Na 27 jaar gevangenis mag hij vanwege goed gedrag eerder vrijkomen. Hij gaat als eerste naar de moeder van Maria om haar vergeving te vragen. Zij zegt: “God en Maria hebben je vergeven. Ik vergeef je ook!” Alessandro treedt vervolgens in als lekenbroeder in een Kapucijner klooster waar hij tot zijn dood blijft.

Maria Goretti is de patroonheilige van jonge meisjes en van de zuiverheid.

God,
in U vindt de onschuld haar oorsprong en de maagdelijkheid is U dierbaar.
Gij hebt uw dienares Maria Goretti op jeugdige leeftijd de genade verleend van het martelaarschap,
en haar de kroon geschonken van de overwinning in de strijd.
Wij bidden U: geef ook ons, op haar voorspraak,
de kracht om trouw te blijven aan uw geboden.

Kijk hier naar een (Engelstalig) filmpje van EWTN over Maria Goretti.

Kijk hier naar een (Engelstalige) kindertekenfilm over Maria Goretti.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.