Evangelie: Marcus 9, 2-10
Thema: Jezus is echt Gods Zoon, luistert naar Hem!

Kunstafbeelding Werkje Doordenkertje

Op dit feest midden in de zomervakantie denken we aan het wonderlijke gebeuren van de Gedaanteverandering van Jezus op de berg waar dan ook Mozes en Elia met Hem verschijnen. In het openingsgebed voor dit feest staat: God, bij de glorievolle Gedaanteverandering van uw eniggeboren Zoon hebt Gij de mysteries van het geloof bekrachtigd door het getuigenis van Mozes en Elia, en hebt Gij ons op wonderbare wijze aangekondigd dat ook wij uw kinderen mogen zijn…

De prefatie van deze dag legt dit feest nog nader uit: Aan uitverkoren getuigen heeft Hij zijn heerlijkheid laten zien en zijn gestalte, gelijk aan de onze, doen stralen van glorie; want de ergernis van het kruis mocht zijn leerlingen niet doen wankelen en Hij wilde openbaren dat heel het lichaam der Kerk zal worden vervuld met de heerlijkheid die op wonderbare wijze gegeven is aan haar hoofd.

Dit feest geeft ons hoop dat er na lijden op deze aarde licht en heerlijkheid in de hemel zullen zijn.

Het evangelie van deze dag lezen we ook jaarlijks op de tweede zondag van de Veertigdagentijd.

Een wolk kwam hen overschaduwen en uit die wolk klonk een stem:
“Dit is mijn Zoon, de Welbeminde,
luistert naar Hem.”
(Marcus 9, 7)

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.