Evangelie:
Thema:

afbeelding

kleurplaat ©Crafty Little Blessing

heiligen- kleurboekje

 

5 september: Heilige Moeder Teresa (1910-1997)

“Voorwaar, Ik zeg jullie: al wat jullie gedaan hebben voor een dezer geringsten van mijn broeders heb je voor Mij gedaan” (Matteüs 25,40)

Met grote liefde heeft de Heilige Moeder Teresa haar leven toegewijd aan de zorg voor de ‘geringsten’. Haar kinderjaren in Skopje (in het huidige Macedonië) beginnen in een welgesteld gezin maar als ze 9 jaar is, sterft haar vader. Agnes (zo heet ze bij haar geboorte) en haar broer, zus en moeder blijven alleen achter. Daarna leeft het gezin in grote eenvoud en in vertrouwen op Gods Voorzienigheid. Haar moeder is een inspirerend voorbeeld van gebed en liefde en leert haar kinderen vriendelijkheid, generositeit en aandacht voor de armen.

Al in haar tienerjaren ervaart Agnes een roeping tot het religieuze leven. Als ze 18 jaar is, vertrekt ze naar Ierland voor het noviciaat van de Zusters van Loreto. Ze zal haar dierbare familie nooit meer terugzien. Bij de Zusters ontvangt ze de naam Maria Teresa. Vanuit Ierland gaat ze naar Calcutta (India) om les te geven op een Loreto school. Dat doet ze gedurende 25 jaar.

Op een dag in september 1946 ontvangt ze in de trein op weg naar haar retraite een ‘roeping binnen een roeping’. Ze voelt heel sterk dat God haar roept om het klooster te verlaten en de armen te gaan helpen door tussen hen in te gaan leven. Nadat ze na 2 jaar (eindelijk) toestemming heeft gekregen van haar overste, gaat ze in de sloppenwijk van Calcutta tussen de armsten der armen wonen. Ze kleedt zich in de traditionele Indiase witte sari met blauwe banden. Ze geeft de armen eenvoudige medische hulp, voedsel en les aan de kinderen. Zo tekent ze het alfabet voor de kinderen in het zand!

Op 7 oktober 1950 is officieel de ‘Congregation of the Missionaries of Charity’ opgericht. De zusters doen naast de drie gebruikelijke geloften van armoede, kuisheid en gehoorzaamheid nog een vierde, specifieke gelofte: ‘het van ganser harte, kosteloos dienen van de armsten der armen’. Het werk breidt zich snel uit naar het stichten van kindertehuizen, tehuizen voor stervenden, lepraklinieken, tehuizen voor Aids slachtoffers en allerlei andere initiatieven om daar waar nood is, te helpen. De missionarissen leven allereerst vanuit hun dagelijkse H. Mis, Aanbidding, Rozenkrans en getijdengebed. Vanuit die verbondenheid met de Heer brengen ze zijn liefde naar mensen in nood.

Als Moeder Teresa in 1979 de Nobelprijs voor de Vrede ontvangt, wil ze dat het banket naar de armen gaat. Naast haar werk voor de armsten der armen, ziet ze ook steeds meer de geestelijke armoede in de rijke landen. Ze vraagt keer op keer aandacht voor de bescherming van het ongeboren leven en voor de heiliging van het gezin.

Moeder Teresa sterft op 5 september 1997 in haar klooster in Calcutta. Op dat moment zijn er in meer dan 120 landen Missionaries of Charity!

Gebed voor het jaar van het Gezin in 1994 (door Moeder Teresa)
Hemelse Vader,
U heeft ons in het heilig Huisgezin van Nazaret een voorbeeld van leven gegeven.
Help ons, o liefdevolle Vader, om ook van ons gezin een ‘Nazaret’ te maken
waar liefde, vrede en vreugde heersen.
Moge het echt beschouwend, intens Eucharistisch en vol van vreugde zijn.

Help ons om door het gezinsgebed in vreugde en verdriet bijeen te blijven.
Leer ons om Jezus te herkennen in de leden van ons gezin; vooral in hen die lijden.
Moge het Hart van Jezus door de Eucharistie onze harten zachtmoedig en nederig maken als het zijne
en ons helpen om onze gezinswerkzaamheden in overgave aan God uit te voeren.
Mogen wij van elkaar houden zoals God elke dag meer en meer van ieder van ons houdt
en dat wij elkaars fouten vergeven zoals U onze zonden vergeeft.
Help ons, o liefdevolle Vader, om wat U ook maar geeft te aanvaarden
en wat U ook maar neemt te geven met een glimlach.

Onbevlekt Hart van Maria, oorzaak van onze vreugde, bid voor ons.
Heilige Jozef, bid voor ons. Heilige Engelbewaarders, wees altijd bij ons, geleid en bescherm ons.
Amen.

Kijk hier naar een kort filmpje over het bezoek van de H Paus Johannes Paulus II aan Moeder Teresa in Calcutta

Kijk hier naar een (Engelse) kinder tekenfilm over de H Moeder Teresa

In Nederland zijn er Missionaries of Charity in Rotterdam en Amsterdam waar ze o.a. maaltijden voor dakloze mensen verzorgen. Het is een mooie ervaring voor kinderen om daar samen op bezoek te gaan en met de zusters te bidden en te helpen.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.