Evangelie: Johannes 10, 11-16
Thema: Bisschop en martelaar


afbeelding
 

 


kleurplaat

H. Bonifatius (680-754)

Bisschop en martelaar

Ook in Nederland hebben we krachtige heiligen die ons kunnen inspireren! Bonifatius is in de 8e eeuw vanuit Engeland naar Nederland gekomen om hier Christus te verkondigen. In Engeland is hij Benedictijner monnik met steeds een groot verlangen om op missie te gaan. Zijn eerste missie in Nederland mislukt, maar een paar jaar later komt hij samen met de H. Willibrord en dan lukt het beter om aan de heidense mensen hier het geloof te brengen.

Bonifatius trekt verder door naar Duitsland om daar te missioneren. Hij is een moedige doorzetter. Op een dag (in 723) kapt hij samen met een aantal mede monniken nabij Geismar (Du) een reusachtig grote eik omdat die door de plaatselijke bevolking als heilig wordt gezien en aan de god Donar is gewijd. De menigte mensen die toekijken verwachten dat hun god Bonifatius zal straffen hiervoor door donder en bliksem uit de hemel op hem af te sturen. Maar de gigantische boom valt met veel kabaal om en splijt wonderlijk in vieren. Niemand raakt gewond en Bonifatius verkondigt Gods liefde aan de Germanen. Velen laten zich vervolgens dopen. Het hout van de boom gebruiken ze om op die plaats een kapel te bouwen.

Bonifatius reist ook naar Rome waar hij tot bisschop wordt gewijd. Hij doet veel voor de opbouw van de kerk in Duitsland en sticht een klooster in Fulda (daar is nu ook zijn graf). Daarom heeft hij ook de naam ‘Apostel van Duitsland.’ Aan het eind van zijn leven wil hij nog eenmaal naar Friesland om daar Christus te brengen. Hij komt met een gevolg van 52 gezellen in Dokkum. Woedende mensen overvallen hun tentenkamp en iedereen wordt gedood (op 5 juni 754). Bonifatius probeert zichzelf nog tevergeefs te beschermen met de Bijbel boven zijn hoofd. Hij heeft zijn leven gegeven uit liefde voor Christus en zijn Kerk.

In een van zijn brieven lezen we hoe hij zegt dat de Kerk is als een groot schip dat heen en weer geslingerd wordt op de golven van de zee. Het is niet onze taak om het schip te verlaten maar juist om haar op koers te houden. Laten we standvastig blijven in het goede en ons voorbereiden op beproevingen. Laten we wachten op Gods kracht en erop vertrouwen dat Hij onze Toevlucht is voor altijd.

Heer,
moge de heilige martelaar Bonifatius onze voorspreker zijn bij U.
Schenk ons, op zijn gebed, de kracht om het geloof
dat hij verkondigd en met zijn bloed bezegeld heeft
standvastig te bewaren en daarvan moedig te getuigen in onze daden.

Kijk verder hier voor een dagje erop uit naar Dokkum (Friesland) waar Bonifatius de marteldood stierf.

Kijk hier naar een aflevering van ‘Roderick zoekt licht’ over Bonifatius en Titus Brandsma.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.