Evangelie:
Thema: Bisschop en martelaar (4e eeuw)

Er is niet veel bekend over de Heilige Blasius maar aangezien er in veel parochies op deze dag een zg. Blasius Zegen wordt gegeven, is het wel interessant iets over zijn leven te vertellen. Blasius is een geneesheer en de bisschop van Sebaste in Armenië. Er wordt verteld dat hij (uit veiligheid tegen de aanvallen van de Romeinse vervolgers) in een grot woont op een berg midden tussen de wilde dieren. Zieke mensen én dieren komen naar hem toe om hulp te vragen maar de dieren zouden hem nooit in zijn gebed storen.

Op een dag komt Agricola, de gouverneur van Cappadocië, naar Sebaste om daar de christenen te vervolgen. Zijn mannen gaan daar de bossen in om wilde dieren te vangen voor de spelen in de arena. Ze vinden een hele groep wilde dieren die bij de grot van Blasius wachten totdat hij klaar is met zijn gebeden. Blasius wordt gevangengenomen.  In de gevangenis folteren ze hem om hem te dwingen te offeren aan de Romeinse afgoden. Blasius blijft trouw aan zijn geloof in de Ene God en Heer.

Hij mag wel bezoekers ontvangen in de gevangenis. Zo gaat hij door met zijn zielzorg als bisschop en helpt en geneest hij mensen. Op een dag komt een moeder angstig met haar kind dat bijna stikt. Blasius bidt voor het kind en maakt een Kruisteken. Meteen is het kind bevrijd van een visgraat die in zijn keel achter was gebleven. Dat is de aanleiding voor de speciale Blasius zegen tegen keelziektes.

Blasius ondergaat de marteldood omdat hij weigert zijn geloof in Jezus Christus als zijn Enige Heer en God op te geven. Vlak voor zijn onthoofding zegt hij: “Hoe kun je offeren aan de afgoden als je de Ene ware God aanbidt? Ik vrees jullie bedreigingen niet. Doe met mij wat je wil; mijn lichaam is in jullie macht. Maar alleen God heeft de macht over mijn ziel. Jullie zoeken redding bij de afgoden. Ik hoop en vertrouw erop het heil te ontvangen van de Ene Ware en Levende God die ik aanbid.”

Op 3 februari, de liturgische feestdag van Sint-Blasius, is er in veel katholieke kerken over de hele wereld na de eucharistieviering de gelegenheid om de Blasiuszegen te ontvangen. De priester of diaken houdt daarbij twee op Maria Lichtmis gewijde kaarsen in Andreaskruisvorm verbonden onder de kin van de gelovigen. De bedienaar bidt dan: ‘Moge God u op voorspraak van de heilige Blasius bevrijden van keelziekten en andere kwalen in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest’.

De heilige Blasius is een van de zg. 14 Heilige Helpers die we bij bepaalde noden kunnen aanroepen.

Luister, Heer,
naar het gebed van uw volk
dat vertrouwt op de voorspraak van de heilige martelaar Blasius.
Wij vragen U:
laat in dit tijdelijk bestaan uw vrede ons deel zijn
en help ons het eeuwig leven te bereiken.

Kijk hier voor een kort (Engelstalig) filmpje over de heilige Blasius.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.