Evangelie:
Thema:

 

     afbeelding door G. Fröhlich s.j. USA                                                   

 

 


kleurplaat ©Crafty Little Blessings

“De liefde van Christus laat ons geen rust, sinds wij hebben ingezien, dat Een is gestorven voor allen.”
(2 Korintiërs 5, 14)

Dit Bijbelvers typeert de Heilige Catharina van Siena ten voeten uit! Catharina is een krachtige vrouw uit de 14e eeuw die een hele grote invloed heeft gehad (en nog heeft) op de geschiedenis van onze Kerk. Zij is een baken van licht in de 14e eeuw wanneer er grote verdeeldheid en geloofsafval is in de Kerk.

In 1347 wordt ze als 25e (!) kind van het gezin geboren in Siena en haar vader was wolverver. Al op jonge leeftijd besteedt ze veel tijd aan gebed en getuigt ze van een levendig geloof. Haar ouders willen haar op 12-jarige leeftijd uithuwen, maar dat weigert ze resoluut. Als jong meisje heeft ze al een belofte aan God gedaan om maagd te blijven en niet te trouwen. Met enige moeite weet ze haar ouders te overtuigen van haar verlangen om haar hele leven aan Christus te geven. In huis valt ze op door haar dienstbaarheid, ze zegt dat ze eigenlijk door haar ouders en de andere kinderen te dienen, ook juist Jozef, Maria, Jezus en de apostelen dient.

Op 18-jarige leeftijd treedt ze in bij de derde orde van de heilige Dominicus, dat betekent dat ze gewoon thuis blijft wonen en van daaruit haar gebed en dienstwerk van naastenliefde doet. Ze wijdt zich toe aan de arme mensen in de stad Siena en verzorgt de vele pestlijders in haar tijd. Ze bezit de gave de meest verstokte zondaars tot inkeer te brengen. Langzamerhand krijgt ze volgelingen, mensen die met haar meebidden en werken. Velen zijn getuige van de extases die zij ontvangt tijdens haar gebed. Ze zijn geïnspireerd door de vurige liefde waarmee Catharina bidt, leeft en werkt, haar heiligheid, haar opgewekte humeur, haar pittige, rake uitspraken.

Talrijke vorsten weten haar te vinden om haar raad te vragen, ook zelfs voor allerlei politieke kwesties. Haar grote verdienste is dat ze alles op alles heeft gezet om Paus Gregorius XI via brieven en bezoeken ervan te overtuigen vanuit Avignon weer terug te keren naar de eeuwige stad, Rome (nadat de pausen bijna 70 jaar in Frankrijk zijn geweest). Zijn opvolger, paus Urbanus VI, vraagt Catharina in 1378 naar Rome te komen. Daar heeft ze de stigmata ontvangen en een klooster gesticht. Ook in Rome blijft ze zich inzetten voor het Petrusambt. Tot aan haar dood blijft ze vurig voor de eenheid in de Kerk bidden en pelgrimeert ze dagelijks naar het graf van de H. Petrus.

In Rome schrijft ze haar wereldberoemde werk De dialoog, ontstaan vanuit een diepe mystieke innerlijke ervaring van God die door zijn liefde steeds weer opnieuw mensen in vuur en vlam weet te zetten: ‘U bent een diepe Zee, o eeuwige Drie-eenheid, waarin ik, hoe dieper ik duik, steeds meer vind, en hoe meer ik vind, hoe meer ik ga zoeken.’ Catharina leert ons in haar boek dat de mens, ondanks zijn kleinheid, in gesprek kan gaan met God die de eeuwige Waarheid is.

Catharina is op 29 april in Rome overleden op 33 jarige leeftijd. Ze heeft zich totaal in liefde gegeven met haar hele wezen voor God en de medemens in nood. Catharina van Siena en Teresia van Avila zijn als eerste vrouwen tot Kerklerares verheven. Catharina is, samen met Brigitta van Zweden en Edith Stein, een van de drie vrouwelijke patroonheiligen van Europa.

God,
Gij hebt de heilige Catharina van Siena met de gloed van uw goddelijke liefde
vervuld bij de beschouwing van het lijden des Heren
en bij de dienst aan uw Kerk.
Geef dat uw volk op haar voorspraak,
verbonden blijft met het mysterie van Christus
en voor altijd juicht van blijdschap
wanneer zijn heerlijkheid zich openbaart.

Kijk hier voor een kort (Engelstalig) filmpje over de H.Catharina van Siena.

Kijk hier naar een (Engelstalige) kindertekenfilm over Catharina (van My Catholic Family)

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.