Evangelie:
Thema: bisschop en kerkleraar


afbeelding
 

 


kleurplaat ©Crafty Little Blessing

28 augustus: H. Augustinus (354-430)

Bisschop en Kerkleraar

“Laten wij ons behoorlijk gedragen, als op klaarlichte dag, en ons onthouden van braspartijen en drinkgelagen, van ontucht en losbandigheid, van twist en nijd. Bekleedt u met de Heer Jezus Christus en koestert geen zondige begeerten meer.” (Romeinen 13, 14)

Deze tekst uit Gods Woord raakt Augustinus op een dag diep in zijn hart. Hij ligt onder een vijgenboom en hoort een kinderstem meerdere keren zeggen: “Tolle, lege” (Neem en lees). Als hij een Bijbel ziet liggen en die opent, is het de bovenstaande tekst. Hij is op dat moment begin dertig en leeft een losbandig leven, steeds op zoek naar de waarheid.

Hij is geboren in Tagaste, Noord-Afrika, uit een vrome christenmoeder Monica en een heidense vader. Zijn moeder geeft hem een christelijke opvoeding maar de intelligente Augustinus wil niets van de kerk weten en is meer bezig met zijn populariteit onder zijn vrienden. Hij doet alles waar hij zin in heeft. Zijn moeder Monica bidt intens tot God dat hij tot geloof zal komen en wijst hem ook op verschillende momenten terecht. Augustinus zegt dan vaak: “Niet nu moeder, misschien later”.

Op zijn 16e gaat hij naar Carthago waar hij ineens de smaak van de studie te pakken krijgt. Hij gaat samenwonen met een vriendin en samen krijgen ze een zoon, Adeodatus. Gedurende 15 jaren leven zij samen terwijl zijn faam als redenaar steeds groter wordt. Hij blijft zoeken naar de waarheid en komt zelfs een tijdje in een sekte terecht. In 384 krijgt hij een benoeming tot leraar in de retorica in Milaan. Zijn vader is al overleden en zijn moeder bidt nog steeds intens voor zijn bekering. Zij komt hem regelmatig opzoeken en in Milaan brengt ze hem in contact met de H. Ambrosius, de bisschop van Milaan.

Augustinus raakt onder de indruk van de preken van Ambrosius en uiteindelijk geeft bovenstaande tekst de doorslag voor zijn bekering tot het Christendom. Hij besluit een ander leven te gaan leiden en gaat weg bij zijn vriendin. Op Paaszaterdag 387 doopt de H. Ambrosius hem samen met zijn zoon, in het bijzijn van zijn overgelukkige en dankbare moeder. Vlak daarna sterft zij. Terug in Tagaste leidt Augustinus een aantal jaren een stil en teruggetrokken leven van gebed en studie. Zijn zoon overlijdt in 390. In 391 wordt hij door de bisschop tot priester gewijd en in 395 wordt hij zelf de bisschop van Hippo waar hij tot zijn dood in 430 blijft.

Augustinus heeft veel theologische werken geschreven die nu nog steeds een grote rol spelen in de katholieke leer. Terwijl hij jarenlang studeert op het mysterie van de H. Drie-eenheid, wandelt hij op een dag langs het strand. Daar ziet hij een klein jongetje dat met een schelp water van de zee naar een klein gat op het strand brengt. Hij vraagt het jongetje wat hij aan het doen is. Deze antwoordt dat hij al het water van de zee naar dat gat in het zand wil brengen. Augustinus merkt op dat dat toch echt niet kan. Het jongetje antwoordt dat een mens evenmin het mysterie van de heilige Drie-eenheid kan begrijpen… en verdwijnt uit het zicht.

Een beroemde uitspraak van de H Augustinus is: “U heeft ons voor Uzelf geschapen, o Heer, en rusteloos is ons hart tot het rust vindt in U.”

Heer,
wek in uw Kerk opnieuw de geest
waarmee Gij de heilige bisschop Augustinus hebt vervuld.
Mogen wij, uit kracht van diezelfde geest,
dorsten naar U, de enige bron van ware wijsheid,
en U zoeken, de oorsprong van de eeuwige liefde.

Kijk hier naar een kort (Engelstalig) filmpje over de H. Augustinus.

Kijk hier naar een (Engelstalige) geanimeerde tekenfilm over de H. Augustinus.

Bestel hier de (Nederlands ondertitelde) dvd tekenfilm over de H. Augustinus

Kijk hier naar een wat uitgebreidere uitleg van het leven en werk van de H. Augustinus.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.