Evangelie:
Thema: Bisschop en Kerkleraar met een groot hart

 


afbeelding H. Franciscus van Sales
 

 


kleurplaat ©Crafty Little Blessings

“Niets is zo sterk als tederheid, niets is zo teder als echte kracht”

Deze uitspraak van de heilige Franciscus typeert precies zijn persoon: zachtmoedig en krachtig!

Hij is geboren op een kasteel in Savoie (Frankrijk) waar zijn vader een belangrijke functie als senator bekleedt. Hij is de oudste van 13 kinderen. Zijn moeder leert hem veel over Gods liefde door uit de Catechismus te lezen en mooie verhalen over Heiligen te vertellen. Zijn vader wil dat hij rechten gaat studeren om ook de politiek in te gaan.  Maar in Franciscus’ hart groeit een steeds sterker verlangen om zijn leven helemaal aan God te wijden. Toch gehoorzaamt hij eerst zijn vader en gaat rechten en theologie studeren in Parijs en Padua. Tijdens die jaren maakt hij een moeilijke en depressieve periode door; in een omgeving onder calvinistische invloed  maakt hij zich angstig zorgen dat hij tot de eeuwige verdoemenis zou zijn voorbestemd. Op een dag is hij in gebed voor een beeld van de Moeder Gods en beseft hij weer ten diepste dat God hem intens liefheeft voor altijd en dat God wil dat iedereen verlost wordt.

Op een dag is hij aan het paardrijden en valt hij drie keer van het paard. Steeds valt dan ook zijn zwaard uit de schede en steken ze beiden zo in de grond dat ze een kruis vormen. Hij ziet dit als een teken dat God nu echt van hem verlangt priester te worden. Uiteindelijk wordt hij na zijn studies, in 1594, tot priester gewijd.

In Chablis, in de Bourgogne (F), zijn slechts 20 katholieke gezinnen. Zij durven hun geloof niet te beleven, omdat ze door calvinisten worden aangevallen vanwege hun katholieke geloof. De bisschop vraagt welke priester bereid is in dit gevaarlijke gebied te gaan werken. De Heilige Franciscus biedt zich daarvoor aan, ook al is zijn vader het daar helemaal niet mee eens.

Op allerlei manieren probeert hij de mensen over Gods liefde te vertellen en de rijkdom van het katholieke geloof: hij nodigt hen persoonlijk uit naar zijn kerk te komen, hij gaat rond om aan kinderen over Jezus te vertellen, hij maakt pamfletten met uitleg van het katholieke geloof en duwt die onder de deuren door. Hij maakt veel moeilijke en gevaarlijke situaties mee maar hij blijft trouw Gods liefde uitdragen. Na 5 jaar intensief gebed en missie zijn er naast de 20 gezinnen nog eens duizenden mensen (weer) katholiek geworden!

In 1599 vraagt de bisschop van Genève hem om daar te komen en dan na zijn dood hem op te volgen. Eerst wil hij dat helemaal niet maar na herhaalde verzoeken van de bisschop, gehoorzaamt hij. In 1602 wordt hij dan zelf de bisschop van Genève. Hij toont zich een ware herder en brengt door daad en geschrift de geestelijkheid en vele gelovigen tot een diepere geloofsbeleving. Zijn beroemdste boek is: ‘Inleiding tot het devote leven‘. Hierin geeft hij voor iedereen praktische en vaderlijke adviezen voor het leven met en in dienst van God. Aanvankelijk waren dit brieven die hij heeft geschreven aan een vrouw in de wereld die hem om geestelijke leiding vroeg. Later heeft hij het zelf bewerkt tot een algemeen boek wat over de hele wereld ook nu nog steeds door vele gelovigen wordt gelezen.

In 1604 wordt de heilige Franciscus raadgever van de (later heiligverklaarde) Johanna Francisca van Chantal en helpt haar uiteindelijk bij de stichting van de orde van de Visitatie van Maria in 1610.
De heilige Franciscus sterft in Lyon tijdens een van zijn vele reizen en zijn laatste woorden zijn: Jezus!

God,
Gij hebt gewild dat de heilige Franciscus van Sales
voor het geestelijk heil van de mensen alles voor allen is geworden.
Geef dat wij, naar zijn voorbeeld, in het dienen van elkaar
altijd de zachtmoedigheid tonen die het kenmerk is van uw liefde.

Kijk hier voor een kort (Engelstalig) filmpje over de H.Franciscus van Sales.

Kijk hier voor een (Engelstalige) kindertekenfilm over de H Franciscus van Sales

 

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.