Evangelie: Johannes 20, 1. 11-18
Thema: Getuige van de Levende Heer


afbeelding

kleurplaat ©Crafty Little Blessing

werkje

22 juli: Feest H. Maria Magdalena

Deze dag midden in de zomer een paasverhaal! Van de meeste heiligen vieren we de gedachtenis. Sinds kort vieren we de H. Maria Magdalena als een feest zoals uitgelegd door de Congregatie voor de Goddelijke Eredienst en de Regeling van de Sacramenten: “Ze is getuige van de verrezen Christus en verkondigt de boodschap van de verrijzenis van de Heer, zoals de overige apostelen. Daarom is het juist, dat de liturgische viering van deze vrouw dezelfde rang heeft als de vieringen van apostelen op de Algemene Romeinse Kalender.”

Maria Magdalena is één van die vrouwen die laat zien wat de belangrijke taak van vrouwen in de Kerk is. Lucas vertelt in zijn evangelie: “Er volgde nu een tijd, waarin Hij [Jezus] predikend rondtrok door stad en dorp en de Blijde Boodschap van het Rijk Gods verkondigde. De twaalf vergezelden Hem, en ook enkele vrouwen die van boze geesten en ziekten verlost waren: Maria die Magdalena wordt genoemd, uit wie zeven duivels waren weggegaan, Johanna, de vrouw van Herodes’ rentmeester Chuzas, Susanna en vele anderen, die uit eigen middelen voor hen zorgden.” (Lucas 8, 2-3). Na haar bevrijding van de kwade geesten, trekt Maria Magdalena dus met Jezus en zijn Apostelen mee.

We zien haar later weer onder Jezus’ Kruis: “Er stonden ook vrouwen op een afstand toe te kijken; onder hen bevonden zich Maria Magdalena, Maria de moeder van Jakobus de jongere en van Joses en Salome.  Zij waren Hem in de tijd dat hij in Galilea verbleef, gevolgd om voor Hem te zorgen…” (Marcus 15, 40-41) Maria Magdalena is er ook bij aanwezig als ze Jezus’ Lichaam in het graf leggen (Mt. 27,61).

Maria Magdalena is de eerste getuige van de verrijzenis omdat zij in alle vroegte die zondag naar het graf is gegaan en daar een leeg graf vindt. Er is een engel die haar zegt dat ze niet bang hoeft te zijn omdat Jezus niet meer dood is maar leeft. Zij krijgt de opdracht dit aan de apostelen te gaan vertellen!  (zie Matteüs 28, 1-10, Marcus 16, 1-8, Lucas 24, 1-10)

Johannes schrijft in zijn evangelie nog over een bijzondere ontmoeting tussen de opgestane Heer en Maria Magdalena. Ze is daar vol verdriet aan het ‘rondhangen’ en meent dan een tuinman te zien. Ze vraagt Hem waar het lichaam van Jezus is. Ze ziet niet dat het Jezus zelf is. Pas wanneer Hij haar bij haar naam noemt Maria, dan ineens herkent ze Hem. (zie Johannes 20, 11-18)

Volgens de traditie is Maria Magdalena of de vrouw die in de stad als zondares bekend stond en de voeten van Jezus ging zalven (zie Lucas 7, 36-50) of de zus van Marta en Lazarus (zie Lucas 10, 38-42 en Johannes 11 en Johannes 12).

In de prefatie van dit feest zien we een mooie samenvatting van haar persoon:
“Want in de tuin is Hij zichtbaar verschenen aan Maria Magdalena. Zij die Hem beminde toen Hij leefde, heeft Hem gezien toen Hij stierf op het kruis. Zij heeft Hem gezocht toen Hij in het graf lag en Hem als eerste aanbeden toen Hij uit de doden was opgestaan. En Hij heeft haar de eervolle taak gegeven apostel te zijn voor de apostelen opdat de blijde boodschap van het nieuwe leven de uiteinden van de wereld zou bereiken.”

Heer onze God,
uw eniggeboren Zoon heeft vóór alle anderen aan de heilige Maria Magdalena
de vreugdevolle boodschap van de verrijzenis toevertrouwd.
Wij vragen U op haar voorspraak evenals zij te getuigen dat Christus leeft,
en Hem eens te mogen zien in uw heerlijkheid, waar Hij met U leeft en heerst.

Kijk hier naar een geanimeerde kindertekenfilm over de H.Maria Magdalena (Engelstalig)

Kijk hier naar een prachtige verfilming van de ontmoeting van de als bezeten bekende Maria Magdalena met Jezus (The Chosen, Seizoen 1, episode 1)

 

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar B kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar B
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.