Evangelie:
Thema:


Mozaïek in de Visitatiekapel
te Paray-le-Monial)
 

 

Knutselwerkje met verhaal

16 oktober: Heilige Margaretha- Maria Alacoque (1647-1690)

“Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben.” (Johannes 3,16)

Als je veel van iemand houdt, dan verwijs je vaak naar je hart. De grote liefde van God toont zich in zijn Zoon Jezus, die voor ons aan het kruis is gestorven en zijn Hart heeft laten doorsteken met een lans. Op een bijzondere manier laat Jezus zijn liefhebbend Hart aan de Heilige Margaretha-Maria zien.

Margareta is geboren in midden Frankrijk als dochter van een rechter en een notaris. Haar jonge jaren leeft ze in welvarendheid. Als ze 8 jaar is, sterft haar vader en daarna leeft het gezin in armoede. Margaretha vindt troost in haar bezoekjes aan Jezus in het Heilig Sacrament in het tabernakel. Al vroeg toont ze een grote toewijding aan Jezus in de Heilige Eucharistie. Ze zoekt als kind al graag de stilte op om te kunnen bidden.

Rond haar tiende jaar krijgt ze kinderverlamming en moet dan een aantal jaren op bed liggen. Ze bidt veel en beloof Maria dat ze zal intreden in een klooster wanneer ze geneest. Even later geneest ze inderdaad en voegt dan ter ere van Maria die naam aan haar doopnaam Margaretha toe. Rond haar achttiende gaat Margaretha-Maria graag naar bals en op aandringen van haar moeder kijkt ze uit naar een geschikte man. Haar belofte aan Maria is ze even vergeten. Totdat Jezus haar na een feest verschijnt en haar laat zien hoezeer Hij van haar houdt en wat zij ooit aan Maria heeft beloofd. Enige tijd daarna treedt ze -ondanks tegenwerking van haar familie-  in bij het klooster van de Visitatie in Paray-le-Monial.

In het klooster ontvangt ze verschillende visioenen van Jezus die haar de immense liefde van zijn heilig Hart laat zien. 16 juni van het jaar 1675 is een heel bijzondere dag voor Margaretha-Maria. Jezus verschijnt haar met zijn vijf kruiswonden stralend als grote zonnen en zijn Heilig Hart is als een vuuroven. Hij vertelt haar hoe graag hij mensen zijn liefde wil geven en hoe hij de ondankbaarheid voelt doordat men Hem vergeet. Jezus verschijnt nog een tweede en derde keer aan Margaretha-Maria. Bij de laatste keer zegt Jezus: “Ziehier het Hart dat de mensen zózeer liefheeft en er alles voor over heeft die liefde te tonen. Als antwoord ontvang Ik van de meeste mensen alleen maar ondankbaarheid door hun gebrek aan eerbied, door heiligschennis en de kilheid en minachting die ze tonen voor Mij in het Sacrament van Liefde.”

Jezus vraagt dat er een speciaal feest zal komen ter ere van zijn heilig Hart en dat vieren we nu inderdaad op de vrijdag na het Feest van het Heilig Sacrament. Jezus vraagt ook om met Hem in gebed één uur te waken op donderdag, ter herinnering aan zijn doodsstrijd. En Hij belooft speciale genaden aan mensen die negen eerste vrijdagen achter elkaar Hem eerbiedig in de Heilige Communie ontvangen en Hem aanbidden.

In eerste instantie vindt Margaretha-Maria niet veel gehoor in haar klooster voor de woorden van Jezus. Veel medezusters geloven haar eigenlijk niet. Gelukkig is er wel een priester die haar geestelijk begeleidt en haar vraagt alles op papier te zetten. Vooral na haar dood in 1690 breidt de verering tot het heilig Hart van Jezus zich verder in Frankrijk en over de hele wereld uit. In Paray-le-Monial is een kapel gebouwd speciaal ter ere van het heilig Hart van Jezus. Het (ongeschonden) lichaam van de heilige Margaretha-Maria ligt daar onder het altaar. Vlak voor haar dood heeft zij gezegd: “Ik heb alleen God nodig en dat ik mij verlies in het Hart van Jezus”

Maak vandaag met de kinderen allemaal soorten hartjes (verschillende keuren en groottes) en laat ze daar iets liefs op tekenen of schrijven en dat als verrassing bij andere gezinsleden op het bed of in de kamer verstoppen. Ga ook (indien mogelijk) met de kinderen aan Jezus in het Tabernakel hartjes brengen om Hem te zeggen dat je van Hem houdt.

Heer, stort over ons de geest uit, waarmee Gij de heilige Margaretha-Maria hebt begenadigd.
Laat ook ons de liefde kennen van Christus, die alle kennis te boven gaat,
en de volheid bereiken die de volheid van God zelf is.

Kijk hier naar een (Engelse) kindertekenfilm over de H.Margaretha-Maria van My Catholic Family (EWTN)

Kijk hier naar een andere (Engelse) kindertekenfilm over de H.Margaretha-Maria

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.