Evangelie: Johannes 3, 13-7
Thema: Jezus’ kruis: teken van Liefde

 

Feest van de Kruisverheffing
Vertel/kleurplaat

Werkje
Feest kruisverheffing - doordenkertje
Doordenkertje

Op deze feestdag van het kruis van de Heer gaan onze gedachten uit naar Calvarië, waar Christus’ voorzegging werd vervuld: De Mensen­zoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn (zie eerste lezing), opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben (Joh. 3,14).

Maar deze verheffing is ook het begin van de verheerlijking: na zich vernederd te hebben tot de kruisdood, is Jezus door de Vader hemelhoog verheven. Op deze dag zien wij gelovig op naar de Gekruisigde Heer die alle mensen tot zich trekt door zijn grote wegschenkende liefde op het Kruis.

Een mooie gelegenheid om met de kinderen in gesprek te gaan over de betekenis van het kruis. Laat hen ook verschillende (afbeeldingen van) kruisbeelden zien. Sommige kruisbeelden zijn zonder een beeltenis van Jezus. Sommige kruisbeelden laten vooral het lijden zien, andere kruisbeelden laten Jezus als Koning of als Verrezen Heer zien. Bespreek deze verschillen met de kinderen.Wie draagt er een kruisje als teken dat je christen bent? Wie heeft er thuis een kruis ergens aan de muur hangen? Voor ons christenen is het kruis het teken van de oneindige liefde van Christus. Hij die zijn leven vrijwillig uit handen heeft gegeven voor ons heil.

Het is zinvol vandaag in je vertelling ook de eerste lezing te betrekken over Mozes en de bronzen slang (zie Numeri 21, 4b-9)

“Wij roemen in het Kruis van de Heer Jezus Christus.
In Hem is ons heil, ons leven en verrijzenis,
door wie wij verlost en bevrijd zijn.”
(Galaten 6, 14)

Mooi om deze dag speciaal uit de delen aan iedereen: een pocketkruisje

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.