Evangelie: Lucas 1, 26-38
Thema: Maria, Moeder van alle mensen

 


afbeelding

Juan Diego

kleurplaat

kleurplaat ©Crafty Little Blessings

Onze Lieve Vrouw van Guadalupe is in Noord- en Zuid Amerika heel bekend maar bij ons veel minder. Het verhaal van haar verschijningen in Mexico bijna 500 jaar geleden, is een wonderlijk verhaal.

Maria is op zaterdag 9 december 1531 verschenen aan de heilige Juan Diego (1474-1548). Juan Diego is een bekeerde Azteek, die op die dag vroeg in de morgen op weg is naar de Heilige Mis in een kerk in het huidige gebied van Mexico-Stad. Onderaan de heuvel Tepeyac hoort hij vanaf de top van de heuvel een stem die zijn naam roept. Hij klimt naar boven en ziet een jonge vrouw van rond de veertien jaar oud, gekleed als een Indiaanse prinses. Ze vraagt hem in zijn moedertaal waar hij heen gaat, waarop hij antwoordt: “Vrouwe, ik ben op weg naar de kerk voor de Heilige Mis.” De dame vertelt hem daarop dat zij de heilige Maria is en graag wil dat er een kerk zou worden gebouwd, zodat zij de ellende, de nood en het leed van de mensen kan verzachten. Ze stuurt Juan naar het bisschoppelijk paleis van Mexico om dit plan uit te laten voeren.

Hij gehoorzaamt en gaat erheen, maar daar aangekomen laten de dienaren hem uren wachten. De aartsbisschop luistert aandachtig, maar vraagt hem een andere keer terug te komen. Op zijn terugweg ontmoet Juan Diego Maria weer op dezelfde plaats en vraagt haar iemand anders te sturen opdat de bisschop het wel gelooft. Maria bemoedigt hem echter nogmaals naar de bisschop te gaan. De volgende dag, zondag, gaat hij na de Heilige Mis opnieuw naar de bisschop, die hem intens ondervraagt. Ten slotte vraagt de bisschop aan Juan Diego om een bewijs aan de Dame te vragen. Juan Diego ontmoet Maria weer op de terugweg naar huis en zij vraagt hem de volgende dag terug te komen voor het bewijs. Thuisgekomen vindt hij zijn oom, bij wie hij woont, ernstig ziek. Hij blijft de volgende dag thuis om hem te verzorgen. Zijn oom, die zijn einde voelt naderen, zegt hem om de volgende morgen vroeg na de heilige Mis een priester te vragen om te komen. Om geen tijd te verliezen probeert Juan Diego een eventuele verschijning van Maria te ontlopen, door via de andere kant van de heuvel te gaan. Maar bij het passeren van de heuvel aan de andere kant, komt zij hem tegemoet en zegt hem dat hij zich geen zorgen hoeft te maken: “Luister goed naar wat ik zeg en laat het doordringen in uw hart: laat niets u schrik aanjagen of verdrietig maken. Laat uw hart niet in verwarring brengen. Vrees die ziekte niet en geen enkele andere ziekte of angst. Ik ben er toch, ik die uw moeder ben! Wees niet bedroefd om de ziekte van uw oom, hij zal niet sterven. Je mag gerust zijn en weten dat hij al genezen is.”

Dan vraagt Maria aan Juan Diego om de berg op te gaan en daar rozen te plukken en die naar haar te brengen. Met tegenzin – het is 12 december, midden in de winter! – beklimt hij de heuvel, en hij vindt er tot zijn grote verbazing en verwondering verschillende soorten prachtige bloeiende Castiliaanse rozen. Hij plukt er enkele van en brengt ze naar de Dame. Zij schikt de rozen in zijn tilma (mantel) en zegt hem dat hij die alleen aan de bisschop mag laten zien. Met grote zorg draagt hij zijn bewijs in zijn cactusmantel, tilma, naar het paleis van de bisschop. De dienaren vragen wat er in de mantel zit, maar Juan zegt niets, en laat niet toe dat ze de mantel openen. Toch graaien ze erin, maar voelen niets. Pas in het bijzijn van de bisschop ontvouwt hij zijn tilma en laat de rozen op de grond vallen. Niet alleen zijn dit juist die rozen waar de bisschop een tijd voordien in zijn gebed om gevraagd had, als een teken van de hemel dat zijn missiewerk vruchten zou dragen, maar ook verschijnt op de mantel de afbeelding van Maria zoals Juan Diego haar heeft gezien. Op het zien daarvan vallen de bisschop en zijn huisgenoten op hun knieën en bidden om vergeving dat ze hem eerder niet hebben geloofd. De bisschop stemt in met de bouw van een kapel, waarmee ze direct beginnen en waar de afbeelding van de tilma wordt opgehangen.

De oom van Juan Diego blijkt bij thuiskomst genezen te zijn. Na hem zijn er nog veel meer mensen op wonderbaarlijke wijze genezen nadat ze de hulp van Maria hebben ingeroepen. In de tien daaropvolgende jaren hebben vele miljoenen Indianen zich bekeerd tot het Christendom. De mantel is tot op de dag van vandaag nog bewaard gebleven (wat een wonder is na die 500 jaar!) Je kunt de mantel met de afbeelding van Maria zien in de Basiliek van Guadalupe in Mexico-stad. Er komen per jaar zeker 20 miljoen pelgrims naar deze bijzondere plek om de hulp van Maria in te roepen.

In 1946 is Maria van Guadalupe door paus Pius XII uitgeroepen tot patrones van de beide Amerika’s. Het woord Guadalupe betekent “degene die de slang vernietigt” en verwijst naar Genesis 3,15 waarin de slang voor de duivel staat en door het Kind van Maria vertrapt wordt.

Er is flink wat wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de afbeelding op de tilma. Het ontstaan van de essentie van de afbeelding blijft voor alle onderzoekers onverklaarbaar. Maar, belangrijker nog, ook de kleurstoffen zijn niet bekend, en de manier waarop de kleuren op de ongeprepareerde ruwe stof van cactusplanten zijn aangebracht is nog steeds een raadsel. Bovendien is de levensduur van een normale tilma zo rond de 20 jaar, terwijl de vereerde mantel nu nog geen tekenen van verval vertoont. Een ander interessant feit is dat de plaats van de sterren op de mantel precies overeenkomt met de constellaties ten tijde van de verschijningen in de morgen van 12 december 1531. Daarbij worden de sterren afgebeeld vanuit het perspectief van de hemel naar de aarde, in plaats vanuit onze positie naar de hemel.

In beide ogen van de afbeelding van Onze Lieve Vrouw van Guadalupe zijn afbeeldingen van mensen gevonden. Allereerst zijn het degenen die op het moment van het openen van de tilma in de kamer waren, zoals Juan Diego, de bisschop en de dienaren. Ze reflecteren als het ware in de ogen van Maria, terwijl zij hen aankijkt. Daarnaast zijn recentelijk in beide pupillen ook afbeeldingen van gezinnen gevonden!

Onze Lieve Vrouw van Guadalupe is de patrones van het ongeboren leven, vanwege twee verwijzingen naar haar zwangerschap op de afbeelding. De eerste is de zwarte sjerp om haar middel, die het Indiaans teken is voor het in verwachting zijn. Op de mantel van Maria is bovendien op de plaats waar ze Jezus in haar schoot draagt het belangrijke Azteekse teken zichtbaar, dat staat voor het centrum van de wereld. Haar zwangerschap past precies bij de tijd van de verschijningen, die midden in de advent vallen (9-12 december), de tijd voor Kerstmis. Een volgens aanwezigen daarmee samenhangende wonderlijke gebeurtenis vond plaats op 24 april 2007, toen voor het oog van duizenden mensen tijdens een heilige Mis voor het ongeboren leven gedurende een uur een lichtende vorm van een embryo op de afbeelding verscheen.

In 1999 heeft de H. Paus Johannes Paulus II Onze Lieve Vrouw van Guadalupe uitgeroepen tot Patrones van de ongeboren kinderen.

Klik hier voor een Engelstalig filmpje

Kijk hier voor een kort (Engelstalig) filmpje over Juan Diego en de verschijningen.

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar B kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar B
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.