Evangelie:
Thema:

 


afbeelding

knutselwerkje

kleurplaat ©Crafty Little Blessings

(Voor nog meer ideeën voor knutselwerkjes en filmpjes, zie onderaan deze pagina)

Deze dag vieren we Onze Lieve Vrouw van Lourdes, omdat de eerste verschijning van Maria aan Bernadette op 11 februari 1858 heeft plaatsgevonden. We vieren niet zozeer de historische gebeurtenis maar de persoon van Maria, die door dit eenvoudige meisje zondaars tot bekering roept en in de Kerk nieuwe bezieling wekt voor gebed en naastenliefde, vooral in dienst van zieken en noodlijdenden.

Bernadette is de oudste van 6 kinderen. Hun gezin leeft in erbarmelijke omstandigheden in een oude gevangenis waar het vochtig en kil is. Bernadette is al 14 jaar, maar ze is zo vaak ziek dat ze nog maar nauwelijks naar school heeft kunnen gaan om te leren lezen.  Ook heeft ze de Catechismus nog niet geleerd als voorbereiding op haar Eerste Heilige Communie.

Bernadette is op 11 februari met haar zus en vriendin op weg naar de grot van Massabielle om hout te sprokkelen. De twee andere meisjes rennen vooruit en lopen snel door het koude water naar de overkant. Bernadette twijfelt om door het water te gaan, dan zou ze kou kunnen vatten en weer ziek worden. Terwijl ze aan de kant blijft, hoort ze ineens een soort lawaai als van een stormwind. Ze kijkt rond maar ziet niets bewegen. Dan gaat ze haar sokken en schoenen uittrekken. Nogmaals hoort ze de stormwind. Tot haar verwondering ziet ze verder niets bewegen behalve de rozenstruik bij de grot. Ze schrikt ervan!

Dan ziet ze ineens vanuit de binnenkant van de grot een goudkleurige wolk en vlak daarna een Vrouw, jong en uitzonderlijk mooi. De Vrouw kijkt haar aan, glimlacht en nodigt haar uit dichterbij te komen. Nu is Bernadette helemaal niet bang meer en knippert met haar ogen om te zien of ze niet droomt. Ze pakt haar Rozenkrans en gaat op de knieën. Ook de Vrouw neemt de Rozenkrans die aan haar rechterarm hangt. Bernadette kan pas het Kruisteken maken als de Vrouw het eerst heeft gedaan. Bernadette bidt de Rozenkrans en de Vrouw bidt alleen mee met het Eer aan de Vader en de Zoon en de heilige Geest. De Vrouw laat wel haar vingers over de kralen glijden terwijl Bernadette bidt. Na het gebed verdwijnt de Vrouw weer.

Daarna kan Bernadette zonder moeite door het koude water naar de overkant lopen en helpt ze mee om hout te verzamelen. De andere meisjes merken aan haar dat er iets is gebeurd en ze vertelt hen erover. Thuisgekomen vertellen ze het ook aan hun moeder die er in eerste instantie niets van wil geloven en Bernadette verbiedt verder nog naar de grot te gaan. Een aantal dagen later krijgt Bernadette een enorme innerlijke drang om naar de grot te gaan. Uiteindelijk geeft haar moeder er toestemming voor en een aantal anderen gaan mee. Weer verschijnt de mooie Vrouw en ze vraagt aan Bernadette of ze ‘zo goed wil zijn om hier gedurende 14 dagen te komen’.

Zo verschijnt Maria in totaal 18x aan Bernadette. Ze vraagt Bernadette te bidden voor de bekering van de zondaars en om met haar handen in de grond te woelen voor water. Daaruit ontstaat de bron waar vanaf het begin vele mensen genezing van ziektes hebben ontvangen. Die bron is er nu nog steeds en voedt de kraantjes en baden in Lourdes waar pelgrims zich door het water laten aanraken als teken van bekering en genezing. De Vrouw vraagt ook dat er een kapel gebouwd zal worden en dat mensen in processie samen bidden. Dat gebeurt tot op de dag van vandaag dagelijks.

Op 25 maart – Hoogfeest van Maria Boodschap- zegt de Vrouw eindelijk wie zij is nadat Bernadette dat verschillende keren heeft gevraagd.

De Vrouw zegt (in het dialect van de regio): Ik ben de Onbevlekte Ontvangenis.
Bernadette weet helemaal niet wat dat betekent en herhaalt de woorden steeds wanneer ze meteen op weg gaat naar de pastoor om dit te vertellen. De pastoor, die haar tevoren niet heeft geloofd, is nu totaal overdonderd. Want 4 jaar eerder heeft Paus Pius IX officieel een dogma afgekondigd van de Onbevlekte Ontvangenis van Maria (Zie Ineffabilis Deus). Dit dogma betekent dat wij geloven dat Maria zonder erfzonde is ontvangen in de schoot van haar moeder Anna en haar verdere leven ook gevrijwaard is gebleven van de zonde. Zij is al bij voorbaat door Jezus verlost om zo de Moeder van God te kunnen worden. Op 8 december vieren we het feest van Maria Onbevlekte Ontvangenis. Bernadette zelf weet hier op dat moment niets van.

Deze dag van Onze Lieve Vrouw van Lourdes is ook speciaal gewijd aan onze zieke medemensen. In Lourdes komen er nog steeds jaarlijks miljoenen pelgrims waarvan heel veel mensen ziek zijn. In Lourdes zoeken ze troost en genezing. Laten we deze dag speciaal voor alle zieken bidden, dat zij de tederheid en hulp van Onze Lieve Vrouw van Lourdes mogen ontvangen.

Barmhartige God,
kom onze zwakheid te hulp
en geef ons op voorspraak van de onbevlekte Moeder van God,
nu wij haar gedachtenis vieren,
de kracht om uit de zonde op te staan.
Zegen alle zieke mensen en geef hen uw troosten genezing.

Print direct van onze site:
Kleurboekje Bernadette v Lourdes

Bestel in de webwinkel:
Prentenboek Bernadette de Lourdes

Bernadette, het meisje dat Maria heeft gezien (klein uitdeelboekje)

Filmpjes op internet:

Voor een kort (Engelstalig filmpje over de H.Bernadette kijk hier

Voor een geanimeerde tekenfilm over de H.Bernadette kijk hier (Christian Kids)

Extra kleurplaten en downloads voor deze zondag

Met ons abonnement voor Liturgisch jaar A kun je extra kleurplaten en teksten downloaden. Dit abonnement kan je aanschaffen in onze webwinkel, klik daarvoor op onderstaande knop.
Abonnement Liturgisch jaar A
Als je al een abonnement afgesloten hebt, dien je bovenaan te pagina in te loggen op je account (met je e-mailadres of gebruikersnaam) om de extra informatie in te zien.