Aswoensdag kun je met je gezin beleven door er een sobere dag van te maken. Eet bijvoorbeeld geen snoep, geen vlees en gebruik zelf geen alcohol. Kijk samen met je kinderen eens in de keukenkastjes en haal alle luxe etenswaren er uit. Geef je kinderen de ruimte om zelf te bedenken wat luxe producten zijn en wat basis producten zijn. Verzamel alle luxe producten in een doos en houd de doos vandaag dicht. Maak na Aswoensdag de doos weer open en kies met elkaar welke etenswaren tijdens de Veertigdagentijd gebruikt mogen worden en welke in de doos blijven. Op zondagen hoeft niet gevast te worden, dus op zondagen mag de doos open zodat iedereen van iets extra’s kan genieten!

Je kunt Aswoensdag ook sober houden door bijvoorbeeld geen televisie te kijken en de kinderen geen spelletjes te laten spelen op de computer. Breng in plaats daarvan tijd door met elkaar en pak er eens één van de Aswoensdag werkjes bij!

Paus Benedictus geeft hier een mooie diepe uitleg over de betekenis van Aswoensdag als poort naar de Veertigdagentijd.

De eerste prefatie van de Veertigdagentijd zegt het kernachtig als volgt:

Want Gij gunt uw gelovigen de vreugde jaarlijks met een zuiver hart naar het Paasfeest toe te gaan: dit is een tijd van meer toeleg op het bidden, van grotere aandacht voor de liefde tot de naaste, een tijd van grotere trouw aan de sacramenten waarin wij zijn herboren. Zo groeien wij tot de volheid der genade, die Gij uw kinderen hebt toegezegd.

Woordvieringen voor Aswoensdag

Voor gezinnen met kinderen is het mogelijk alleen een woord- en gebedsviering te doen met daarin de oplegging van het askruisje. Hieronder staan twee voorbeeldvieringen.